Greenpeace-aksjon utenfor Equinors kontorer på Fornebu samme dag som Equinor legger fram sine resultater for 2023.
Greenpeace aksjonerte utenfor Equinors kontorer på Fornebu samme dag som oljeselskapet la frem resultatene sine for 2023. © Rasmus Törnqvist / Greenpeace

Onsdag morgen aksjonerte Greenpeace utenfor Equinors kontorer på Fornebu, da selskapet la frem skyhøye resultater for 2023. Vi krever at Equinor tar ansvar for de enorme konsekvensene olje- og gassaktiviteten deres har på mennesker, klima og miljø.


Greenpeace-aktivister festet onsdag morgen store plansjer utenfor Equinors kontorer på Fornebu. Bildene viser konsernsjef Anders Opedal i samme positur som en kvinne rammet av skogbrann i Hellas, med budskapet «Our profits, your loss». 

– Når Equinor og Anders Opedal i dag feirer fjorårets fortjeneste, feirer de samtidig økte klimagassutslipp og mer ekstremvær, som fører til tap av liv og hjem og tvinger mennesker på flukt. Vi er her for å vise hvordan Norges største selskap motarbeider de globale klimaforpliktelsene våre, sier Stine Wilhelmsen, rådgiver i Greenpeace Norge. 

99,85 prosent av Equinors energiproduksjon er fossil

Equinor fikk et justert driftsresultat på rundt 400 milliarder kroner i 2023. I 2018 endret selskapet navn fra Statoil til Equinor for å markere overgangen fra å være et oljeselskap til å bli et «bredt energiselskap». Men 2023-tallene viser at hele 99,85 prosent av energiproduksjonen deres er fossil.

– Equinor bruker mye ressurser på å markedsføre seg som et fremtidsrettet selskap med store, grønne planer og intensjoner, men tallene lyver ikke. 0,15 prosent fornybar energi er forsvinnende lite, og på ingen måte et bidrag til å lykkes med å begrense global oppvarming til 1,5 grader, sier Wilhelmsen.

LES OGSÅ: Seks ting du bør vite om Equinor og bærekraft

Aktivister festet klistremerker over Equinors logo

Greenpeace-aksjon utenfor Equinors kontorer på Fornebu. Aktivistene festet klistremerker over Equinors logo, slik at logoen fremstilles som om den drypper olje.
© Rasmus Törnqvist / Greenpeace

Aktivistene har festet klistremerker over Equinors logo, slik at logoen fremstilles som om den drypper olje. Ved å aksjonere ønsker Greenpeace å rette søkelyset mot at Equinors årlige profitt går på bekostning av miljø og og klima verden rundt. Utslipp fra fossile energikilder utgjør det desidert største bidraget til klimaendringene.  

I rapporten Today’s emissions, Tomorrow’s Death, estimerer Greenpeace Nederland at Equinors utslipp fra 2022 alene kan føre til 34 000 for tidlige temperaturrelaterte dødsfall før slutten av århundret. Rapporten bruker metodologien The Mortality Cost of Carbon for å estimere hvor mange temperaturrelaterte tidlige dødsfall Equinor og andre fossile selskaper sine utslipp i 2022 kan medføre. 

Greenpeace-aksjon utenfor Equinors kontorer på Fornebu samme dag som Equinor legger fram sine resultater for 2023.
© Rasmus Törnqvist / Greenpeace

– I 2023 fikk vi for alvor kjenne på kroppen på hvordan klimaendringene vil føre til hyppigere og kraftigere ekstremvær. Her hjemme herjet ekstremværet «Hans», mens mennesker over hele verden opplevde katastrofale skogbranner, ekstreme hetebølger, flom og tørke. Så lenge Equinor fortsetter sin destruktive olje- og gassaktivitet, er de del av problemet og ikke løsningen på klimakrisa, sier Wilhelmsen.

Aksjonen er del av en serie globale Greenpeace-aksjoner mot oljeindustriens massive fortjenester. Aksjoner vil finne sted i Oslo, Paris, London og California. Det er i tillegg planlagt aksjoner utenfor den norske ambassaden i London mot Equinors kontroversielle utbygging av Rosebank-feltet i Storbritannias del av Nordsjøen. 

Greenpeace-aksjon utenfor Equinors kontorer på Fornebu samme dag som Equinor legger fram sine resultater for 2023.
© Rasmus Törnqvist / Greenpeace

Mer om Greenpeace-aksjonen og bakgrunn

Om bildene som brukes i aksjonen

  • Bildene er ikke laget ved hjelp av regenerativ K.I. Bildene er laget ved hjelp av ekte modeller i et fotostudio, og deretter har Anders Opedals ansikt blitt satt på kroppen ved hjelp av retusjeringsverktøy.

Om rapporten Today’s emissions, Tomorrow’s Death

  • I rapporten “Today’s emissions, Tomorrow’s Death” går Greenpeace Nederland gjennom utslippstallene presentert i årsrapportene for 2022 til ni av Europas største fossile selskaper, Equinor inkludert. 
  • Rapporten baserer beregningene sine på metodologien Mortality Cost of Carbon, utviklet av R. Daniel Bressler. Den estimerer antall forventede temperaturrelaterte dødsfall som kan finne sted globalt frem til år 2100, forårsaket av fossilselskapenes karbonutslipp i 2022.
  • Utregningene er sannsynligvis et konservativt estimat da de ikke har sett på for tidlige dødsfall som følge av andre klimarelaterte konsekvenser enn temperaturøkning.
  • Rapporten estimerer at de ni selskapenes samlede utslipp fra 2022 kan føre til hele 360 000 for tidlige dødsfall. 
  • Equinor slapp ut 256.9 Mt CO2e i 2022. Rapporten estimerer at dette kan føre til 34 000 tidlige temperatur-relaterte dødsfall før 2100.

Kontakt 

Ellen Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver i Greenpeace

[email protected], 411 63 686

Juni Haugan Holden, kommunikasjonsrådgiver i Greenpeace, [email protected], 974 84 814

Kontaktperson på stedet:

Stine Wilhelmsen, fagrådgiver 

Tlf: 915 34 666