Miljøorganisasjonene er svært glade og ser det som en viktig anerkjennelse av klimasaken at landets øverste domstol skal behandle klimasøksmålet i plenum.

– Vi er veldig fornøyd med at Høyesterett skal vurdere om staten brøt Grunnloven da de valgte å tildele nye oljelisenser i Arktis. Vi mener staten må dømmes, og at oljelisensene må kjennes ugyldige. En seier vil være historisk og ha store, reelle konsekvenser for klimaet, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Bare ti prosent av sakene som ankes til Høyesterett taes opp, og bare i spesielle tilfeller behandles sakene i plenum av hele Høyesterett, i gjennomsnitt en gang annenhvert år. At klimasøksmålet nå skal få plenumsbehandling er en klar indikasjon på at saken vurderes som prinsipielt viktig.

Klimasøksmålet i Høyesterett blir et stort spark i baken på alle norske politikere. De har ikke greid selv å gjøre det våre rettigheter krever av dem; Å bevare naturen og et levelig klima. Vi skal overbevise Høyesterett om at grensa ble krysset da regjeringa tildelte nye oljelisenser i verdifulle havområder i Arktis, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom. 

Selv om staten ble frikjent av Borgarting lagmannsrett, så inneholdt dommen flere viktige seire for miljøet. Den slo fast at miljøparagrafen er en rettighetsbestemmelse som gir oss alle rett til et levelig miljø. Retten var også tydelig på at at Norge har et ansvar for klimaskaden som norsk olje og gass brent i utlandet forårsaker.

En del av saken er også at oljeboring i nord ikke er like lønnsom for samfunnet som Stortinget antok da de vedtok oljetillatelsene i 2016. Det var grove regnefeil i den økonomiske analysen av fremtidige inntekter. Lagmannsretten konkluderte at dette ikke påvirket Stortingets beslutning, men Høyesterett skal nå vurdere dette i sin behandling av saken.

Nytt klimasøksmål: Signer og vis din støtte

Vis din støtte til det nye klimasøksmålet – bli med og krev at staten lytter til egen Høyesterett og stanser nye oljeprosjekter som skader planeten vår!

Vær med

Ny støttespiller i klimasøksmålet

Greta Thunberg mottok Fritt Ords Pris i 2019 og har donert 250 000 kroner av prisen til arbeidet med klimasøksmålet. Thunberg støtter klimasøksmålet og er glad for at Norges Høyesterett skal behandle saken.

– Å åpne for mer oljeboring i en klimakrise er helt virkelighetsfjernt. Olje er olje uansett hvor den brennes og av hvem. Hvordan kan et rikt land som Norge tenke så kortsiktig? Olje truer vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima og derfor støtter jeg kampen de norske organisasjonene fører mot den norske stat, sier Greta Thunberg.

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 den norske staten for åpningen av ny oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er partshjelpere. Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagrafen § 112 i Grunnloven som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. Klimasøksmål i både Nederland og England har vunnet i retten.

Foto/video her og her.

For spørsmål, kontakt:

  • Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, 97307378
  • Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, 90727377

Les også: 7 ting du må vite om klimasøksmålet før århundrets rettssak i Høyesterett

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med