Soñia Guajajara fra Guajajara-stammen på besøk i Oslo i 2019.
Soñia Guajajara fra Guajajara-stammen på besøk i Oslo i 2019. Bare dager etter at åtte urfolksledere var i Oslo for å advare norske myndigheter om uretten Brasils urbefolkning utsettes for under Bolsonaro-regjeringen, ble Paulini Guajajara fra samme stamme drept av kriminelle tømmerhuggere.

Akkurat nå bruker Brasils regjering koronakrisen til å hastevedta en lovendring som vil gjøre det lettere å invadere urfolksterritorier. Endringen vil føre til at titusenvis av kvadratkilometer med regnskog i Amazonas blir tatt fra urfolk som er avhengige av den og gitt til okkupanter som vil tjene penger på ulovlig tømmer- og gruvedrift.

Lovforslaget er i ferd med å bli hurtigbehandlet på udemokratisk vis gjennom nettavstemning, uten ordentlig gjennomgang i kongressen og senatet.

Brasils president, Jair Bolsonaro, fortsetter dermed angrepet på urfolket som beskytter verdens største regnskog. Siden han kom til makten i januar i fjor har han bevisst undergravd de institusjonene som skal beskytte urfolk og regnskog mot ulovlig hogst og okkupasjon av land. Konsekvensen er en dramatisk økning i avskoging og i drap og vold mot urfolk.

Avskogingen i Amazonas øker i 2020

Tømmer- og gruveselskaper som driver rovdrift på de unike naturressursene i Amazonas lar seg ikke stoppe av noen pandemi. I mars økte avskogingen av regnskogen med 30 prosent sammenlignet med mars 2019, og i løpet av de seksten første dagene av april var avskogingen på nesten samme nivå som i hele april 2019. Bolsonaros nye lovendring kan bidra til å forverre denne allerede stygge trenden.

På grunn av Brasils forhistorie som portugisisk koloni, var det lenge kun eliten som kunne eie jord. All jord som ikke er eid av noen er omfattet av en allemannsrett, som gjør den tilgjengelig for alle, mens de føderale myndighetene har ansvar for å ta vare på den. I århundrer har ulike grupper okkupert disse offentlige landområdene, kalt dem sine, og drevet tømmerhogst, landbruk og gruvedrift. Dette har vært en betydelig årsak til tap av regnskog i Amazonas. Hvis den vedtas vil den nye loven, kjent som “provisorisk tiltak 910”, vil gjøre mange av disse ulovlige landokkupasjonene lovlige, og gjøre ytterligere jordokkupasjoner enklere og legitime.

Truer urfolket i Amazonas

Dette rammer urfolk særlig hardt. Så langt i år har elleve urfolk blitt drept i konflikter med tømmer- og gruveselskaper, og selskapenes invasjon av urfolksområder fortsetter til tross for pandemien, noe som også utsetter sårbare urfolk for smitte. At Bolsonaro presser igjennom en lovendring som gjør det mulig for utenforstående å ta vernede landområder som er reservert for urfolk, er en sterk trussel mot urfolks liv, integritet og rett til land, og et klart brudd på både internasjonale menneskerettigheter og Brasils grunnlov.

Norge har lenge arbeidet for å hjelpe Brasil med å beskytte regnskogen i Amazonas, men siden Bolsonaro kom til makten har utviklingen gått i helt feil retning. Greenpeace mener at Norge og det internasjonale samfunnet må øke presset mot regjeringen i Brasil. Vi står på urfolkenes side mot brutaliteten og uretten de utsettes for, og på regnskogens side mot de kriminelle og voldelige selskapene. Skal vi nå klimamålene, må vi sette grenser for å hva et land med en så stor del av jordas naturlige karbonlager, biologiske mangfold og urfolk kan gjøre uten at vi reagerer. Kort sagt: Uten Amazonas taper vi kampen mot klimakrisen.

LES OGSÅ: 7 tips for å beskytte Amazonas-regnskogen

Nei til handelsavtale med Brasil

Samtidig er norske myndigheter i ferd med å ratifisere en frihandelsavtale med Brasil, som vil være en propagandaseier for Bolsonaro. Urfolksledere kom i fjor til Norge for å be regjeringen si nei til avtalen. Å ratifisere denne avtalen nå mens forholdene i Brasil er så alvorlige som de er vil gi legitimitet til Bolsonaros bøllestyre og hans angrep på urfolk og regnskog.

Derfor mener vi at Norge må si nei til handelsavtalen med Brasil inntil avskogingen er under kontroll og urfolks rettigheter kan garanteres. Den foreslåtte lovendringen må være dråpen som får begeret til å renne over. Vi har ikke råd til å miste mer regnskog til grådige og kortsiktige interesser, og handelsavtalen er det beste pressmiddelet Norge har nå. Men da må regjeringen tørre å bruke det.

Krev at Amazonas beskyttes du også. Hvis du ikke har signert kampanjen vår allerede, blir vi glade for å få din hjelp til å legge press på Bolsonaro i Brasil og våre politikere her hjemme. Skriv under her.