Regnskogen i Amazonas

Amazonas-regnskogen er den største og mest artsrike på jorda. I arbeidet vårt for skog og landbruk er regnskogen i Amazonas avgjørende. Én av ti arter vi har oppdaget, lever her. Men regnskogens rike naturressurser gjør den dessverre utsatt for utnyttelse fra kyniske markedskrefter.

Skog ved Tapajós-elven, hjemmet til Munduruku-folket, i delstaten Pará i Brasil.

Fakta om Amazonas-regnskogen

Amazonas-regnskogen er verdens største regnskog. Skogen dekker områder i ni ulike land, med Brasil som det største.

Hvorfor er Amazonas-regnskogen så viktig?

Ingen andre steder har større artsmangfold enn Amazonas. En av ti oppdagede arter på jorda finnes her. Her kan du lese om åtte flotte dyr som lever i Amazonas.

Men regnskogen er mer enn planter, trær og dyr. 30 millioner mennesker og mer enn 350 ulike etniske grupper bor i Amazonas. Rundt 1 million av dem er urfolk.

Regnskogen i Amazonas spiller en avgjørende rolle i å regulere klimaet. Regnskogen genererer regn, oksygen og kjøler ned planeten. I tillegg til å produsere 20 prosent av jordas oksygen, lagrer regnskogen nesten 130 milliarder tonn med karbon. Du kan lese mer om hvorfor Amazonas-regnskogen er viktig her.

Svartskjeggsaki (Chiropotes satanas) i Amazonas.
Skogbrann i Amazonas

Trusler mot Amazonas

Derfor forsvinner Amazonas-regnskogen

Amazonas blir rasert og brent ned for kortsiktig gevinst.

Regnskogen ødelegges på grunn av den store etterspørselen etter råvarer som kjøtt og dyrefôr. Bygging av veier og vannkraftverk er også en viktig årsak til avskoging. Skogen brennes ned og raseres og byttes ut med gigantiske beiteområder for storfe, soyaplantasjer og gruver.

Konsekvenser av å miste regnskogen

Forskere advarer om at regnskogen i Amazonas er i ferd med å nå et vippepunkt der den vil slutte å produsere sitt eget regn, og gradvis gå over i et tørt savannelandskap. Skjer det, vil det bli katastrofalt for ikke bare økosystemene og alle artene som lever i Amazonas, men for millioner av mennesker som avhenger av regn og ferskvann fra Amazonas’ nedbørsfelt.

Å miste Amazonas er å tape kampen mot klimakrisen. Om hele skogen skulle forsvinne, vil det tilsvare 140 år med globale menneskeskapte klimautslipp. Hvert år står avskoging for nesten ti prosent av verdens klimagassutslipp. Å hindre avskoging er derfor en stor del av klimaløsningen.

Vår innsats for å redde regnskogen i Amazonas

Overvåkning, dokumentasjon og granskninger

Vi jobber tett med kollegene våre i Greenpeace Brasil, som i solidaritet og samarbeid med urfolk og allierte overvåker og dokumenterer avskoging, miljøkriminalitet og menneskerettighetsbrudd. I samarbeid med relevante organisasjoner utgir vi rapporter om Amazonas og menneskene som lever i og av skogen, og informerer befolkningen om planter og dyr i regnskogen. Vi har blant annet avdekket omfattende «kvegvasking» i Brasils kjøttindustri, der kjøtt som er merket som «skogvennlig» egentlig viser seg å stamme fra gårder knyttet til avskoging.

Stoppe frihandelsavtalen med Brasil

Her i Norge jobber vi for å stoppe godkjennelsen av en frihandelsavtale med Brasil. Avtalen kan føre til utstrakt avskoging og sende Amazonasregnskogen forbi vippepunktet. Avtalen ble vedtatt i 2019, men er ikke formelt godkjent ennå. Vi jobber også for at lovverk som skal forhindre import av varer som har bidratt til avskoging og brudd på menneskerettigheter implementeres og håndheves både i Europa og Brasil.

Beskyttelse av urfolks rettigheter

I solidaritet og samarbeid med urfolk og allierte overvåker og dokumenterer vi avskoging, miljøkriminalitet og menneskerettighetsbrudd i Amazonas-regnskogen. Urfolks inngående kjennskap til truede naturområder kommer godt med når vi utfører undersøkelser. Urfolks rettigheter må sikres og styrkes, og vi er opptatt av å løfte og forsterke urfolks stemmer i arbeidet vårt.

Greenpeace-aksjon ved EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel. Et 30 meter langt banner etterligner et hull som er brent gjennom bygningen, og viser Amazonas i flammer, med meldingen: «Amazonas brenner – Europa skyldig» .

Hva du kan gjøre for å beskytte Amazonas

Bruk makten din som forbruker

Mye norsk kjøtt og oppdrettsfisk kommer fra dyr fôret med soya og palmeolje fra regnskogen. Unngå derfor å spise dette, og å kjøpe varer som regnskogtømmer og mat som inneholder palmeolje. Dette er varer som direkte forårsaker nedskoging og ødeleggelse av regnskogen i Amazonas.

Bruk stemmen din

Vi trenger politisk handling for å redde regnskogen. De store selskapene må holdes til ansvar, og urfolk og øvrig lokalbefolkning må få makta til å stanse de naturødeleggende prosjektene som planlegges og gjennomføres. Støtt Greenpeace eller andre miljøorganisasjoner som arbeider for denne saken, møt opp i demonstrasjoner, skriv leserinnlegg, skriv under på opprop og snakk med venner og kjente om temaet. Løft temaet på skolen, eller i partiet, organisasjonen eller fagforeningen du er medlem av.

Her kan du lese sju tips til for å beskytte Amazonas-regnskogen. Se hvordan du kan engasjere deg sammen med oss i Greenpeace her:

Lær mer om sakene