Regnskogen i Kongo

Den tropiske regnskogen i Kongobassenget er et enormt viktig karbonlager. Dette rike og mangfoldige økosystemet gir mat, ferskvann, husly og medisiner til 75 millioner lokale innbyggere og urfolk, og er hjem til flere kritisk utrydningstruede dyrearter.

Fjellgorilla i nasjonalparken i Kongo
Nedhugde afrormosia-trær i Kongo

Hva er problemet med skogene i Kongo?

Med sine mange elver, sumper og savanner gir regnskogen liv til en vanvittig mengde arter – faktisk til hele planeten. Torvmarka og plantene i Kongobassenget er et veldig effektivt karbonlager, og lagrer skyhøye mengder CO2 som ellers ville blitt sluppet ut i atmosfæren. Omkring 30 milliarder tonn karbon er lagret i torvmarkene – like mye som tre års utslipp av fossile brensler i hele verden. Til tross for alt dette, er Kongobassengets regnskog utsatt for alvorlige trusler.

De siste årene har investorer fra hele verden vendt blikket mot Afrika i håp om å utnytte kontinentets rike naturressurser, ofte på naturens og lokalsamfunnenes bekostning. De største truslene er palmeolje- og gummiindustri, i tillegg til ulovlig tømmerhogst.

Store plantasjer og ulovlig hogst fører til avskoging, ødeleggelse av dyrs leveområder, skade på lokalsamfunn og gjør økosystemene mindre robuste mot klimaendringer. Som om ikke palmeolje-, gummi- og tømmerindustri var nok, la DR Kongo ut 30 oljelisenser i regnskogen til auksjon sommeren 2022. Oljeboring her vil være en katastrofe for naturen, klimaet og mennesker.

Hva vi gjør for regnskogen i Kongo

Greenpeace legger press på norske politikere og myndighetene i Kongo. Gjennom den norske regnskogsatsingen spiller Norge en viktig rolle i å hindre avskoging av Kongobassengets regnskog. Veldig enkelt forklart gir Norge millioner i bistand til DR Kongo mot at de beskytter regnskogen. Når dette ikke skjer, mener vi at våre norske politikere må sette foten ned og fryse bistandsmidlene. Det er meningsløst å betale for å verne regnskogen når myndighetene tillater omfattende hogst og oljeboring.

Vi jobber tett med kollegene våre i Greenpeace Afrika, som i solidaritet og samarbeid med urfolk og allierte overvåker og dokumenterer avskoging, miljøkriminalitet og menneskerettighetsbrudd. Greenpeace har blant annet seilt på Kongoelva for å dokumentere tilstanden på elva og den omkringliggende skogen. I tillegg jobber vi for å få slutt på all import av varer som bidrar til avskoging og brudd på menneskerettigheter.

I anledning den internasjonale dagen for biologisk mangfold poserer frivillige fra Greenpeace Afrika i skogen i Kamerun for å skape bevissthet om det rike biologiske mangfoldet i Kongobassenget.

Lær mer om sakene