FNs klimapanel (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) utarbeider rapporter som oppsummerer og vurderer den best tilgjengelige kunnskapen om klimaet. FNs klimarapporter er det viktigste vitenskapelige grunnlaget for politiske beslutninger om klima. I 2021 og 2022 har IPCC sluppet flere delrapporter som en del av en sjette klimarapport. Her forklarer vi hva de seneste rapportene sier, og gir tips til hvordan du kan engasjere deg.

Denne grafen viser hvordan klimaendringene rammer, og hvor sårbar kloden er for de ulike gradene av temperaturstigning:

28. februar 2022 leverte FNs klimapanel (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) den hittil siste klimarapporten, delrapport 2 i den sjette hovedrapporten. Det er klimapanelets mest omfattende vurdering av klimapåvirkninger til nå. Grafen viser hvordan klimaendringene rammer, og hvor sårbar kloden er for de ulike gradene av temperaturstigning.
Søylen som ligger til lengst venstre (1) viser hvor utsatt økosystemer er for økt global temperatur. For eksempel står korallrev i fare for å dø ut, selv om vi klarer å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Videre vil ekstremvær komme mer hyppig enn det vi opplever i dag (2). Grafen kan også fortelle oss at klimakrisen vil ramme ulikt. Det er mer sannsynlig at klimapåvirkningen vil være større i enkelte lokale områder (3), enn globalt. (4) Den siste søylen (5) viser hvor stor risikoen for enkelthendelser av stor skala skjer, som skogbranner, tyfoner og flommer.

Se videoen av vår ambassadør, skuespiller Gustaf Skarsgård, der han oppsummerer innholdet i rapporten på 5 min:

Les mer om hva du kan gjøre her.