Över 10.000 röster: Stoppar SEB miljardstödet till fossilindustrin?

I samband med SEBs bolagsstämma 2021 krävde vi att SEB stoppade miljardrullningen till fossilbolagen, en industri som direkt hotar vår överlevnad och eskalerar klimatkrisen, och 10 385 personer slöt upp bakom vårt krav. Stort tack till alla er som skrev under!

Kravet riktades mot bakgrund av att SEB sedan 2016, året efter att FN:s klimatavtal i Paris slöts, och fram till 2020 pumpat in 158 miljarder kronor i fossilindustrin. SEB har bland annat lånat ut miljarder till kolkraftsbolaget Uniper, som är en av Europas största utsläppare av koldioxid och nära 34 miljarder från SEB har finansierat oljeutvinning i Arktis.

Läs mer om hur vi ställde SEB till svars:

SEB är värst i Sverige

Sedan 2016, året efter att FN:s klimatavtal i Paris slöts, har SEB pumpat in 158 miljarder kronor i fossilindustrin, enligt Fair Finance Guides granskning. Det gör den Wallenbergägda banken värst av alla svenska banker. 

Det rimmar också illa med bankens egna klimatlöften på hemsidan: ”SEB har en stark ambition att bidra till hållbar utveckling och vi är fast beslutna att stödja våra kunder i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi”.

Lånar ut till kolkraftsbolag

Banken har bland annat lånat ut miljarder till kolkraftsbolaget Uniper, som är en av Europas största utsläppare av koldioxid. SEB har heller inga planer på att följa målen i Parisavtalet, när det gäller kolkraft. Banken planerar bland annat att fortsätta finansiera bolag med kolverksamhet i Tyskland, såsom Uniper och RWE  fram till 2038, trots att kolanvändningen behöver fasas ut senast 2030 för att vara förenligt med Parisavtalet.

Oljeutvinning i Arktis

Ett annat exempel på kryphålen i SEB:s policy är att oljeutvinning i norska Arktis får utgöra upp till 15 procent av ett oljebolags intäkter. Vilket i praktiken innebär att oljebolag som Lundin Energy kan fortsätta leta olja i Arktis i lång tid framöver, enligt Fair Finance Guides granskning. 

Policyn sätter heller inga absoluta gränser för hur stor fossil verksamhet ett bolag får ha, utan bara hur stor andel den fossila verksamheten får utgöra. Det innebär exempelvis att banken kan fortsätta stödja världens största kolexportör, den brittisk-schweiziska gruv- och metallhandelsjätten Glencore, eftersom kolet bara är en mindre del av företagets verksamhet.

Greenpeace kräver ändring

Inför SEB:s bolagsstämma den 30 mars har vi därför lämnat in en motion där vi kräver att SEB senast 2025 endast ska finansiera företag och projekt som är i linje med vad vetenskapen kräver för att världen ska hålla sig under 1,5 grader. Liknande krav har även rests av en pensionssparare inför stämman.

Sex av tio svenskar tycker att klimatfrågan är den den mest oroande samhällsfrågan, visade nyligen en opinionsundersökning från Sifo. Vi är övertygade om att svenska småsparare inte vill att deras boräntor och sparpengar ska investeras i den verksamhet som är själva orsaken till den globala uppvärmningen. För bankkunderna utgör dessa investeringar dessutom en direkt finansiell risk, eftersom det är en bransch som allt fler finansiella aktörer flyr, av rädsla för framtida förluster.

Hjälp oss att sätta press på SEB!

Vår fråga till SEB och de andra svenska storbankerna är därför: När ska ni sluta finansiera den industri som hotar vår överlevnad? 

Hjälp oss att sätta press på SEB och de andra svenska storbankerna – skriv under vår namninsamling!