Vår debattartikel i DN fick genast sällskap av braskande reklam för en av alla de törstiga laddhybrider som vi vill sluta subventionera med skattemedel.

I en debattartikel den 24 maj skriver Greenpeace tillsammans med New Weather Sverige att det vore ett historiskt misstag att undanta hybridbilar från ett framtida förbud mot nya bensin- och dieseldrivna bilar.

Inom kort presenteras förslagen från utredningen om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Förbudet är välkommet och årtalet behöver sättas i närtid men dessvärre har regeringen gett utredaren i uppdrag att föreslå ett undantag för så kallade laddhybrider. Trots att oberoende tester visat att laddhybrider orsakar mycket större koldioxidutsläpp i verklig körning än de officiella utsläppssifforna påstår.

I stället för ett undantag för laddhybrider behövs omedelbara åtgärder för att stoppa subventionen av dessa klimatskadliga bilar. Förra året betalade staten ut mer än en miljard kronor i stöd till bilar som i praktiken släpper ut mer koldioxid än genomsnittet av nya bilar i EU! 

Omställning behöver göras här och nu:

  • Regeringen och dess samarbets­partier måste genast reformera bonus-malus-systemet så att laddhybrider utesluts helt
  • För att påskynda utfasningen av förbränningsmotorn behövs även ett förbud mot reklam för fossilbilar inklusive laddhybrider
  • Inför styrmedel som minskar transporterna och gör dem mer effektiva i enlighet med Klimatpolitiska rådets rekommendation

I dag släpps rapporten”Bilar som steker planeten” av New Weather Sverige. I rapporten presenteras färska undersökningar från instituten International Council on Clean Transportation (ICCT) och Transport & Environment (T&E). Dessa undersökningar bekräftar tidigare rapporter, till exempel den från Greenpeace Tyskland från juni 2020, som tydligt visar att de populäraste laddhybriderna har nästan lika stora utsläpp av koldioxid som vanliga bensin- och dieselbilar.