Det är många blickar som riktas mot finansdepartementet och Magdalena Andersson dessa dagar. Utöver insatser för att minska smittspridning av coronaviruset och omedelbara krispaket för att rädda företag och jobb så kommer framtida stimulansåtgärder för återhämtning av välfärden vara helt centralt för finansdepartementet och regeringen framöver.

Men återhämtning får inte innebära återgång.

Fossil energi är en global pandemi som riskerar att leda till en katastrofal feberchock för hela planeten. Vi behöver en gång för alla bota oss mot denna livsfarliga sjukdom.

Medicinen mot klimatförändring är finansförändring.

Den globala finanssektorn är navet som upprätthåller och förvärrar den kris för klimatet och ekosystemen vi befinner oss i. Finansaktörer investerar oss idag rakt mot en ekologisk kollaps. Banker och pensionsfonder finansierar och investerar i globala fossiljättar som eldar på klimatkrisen.

De ekonomiska, sociala och ekologiska kostnaderna av att inte agera och ändra detta förhållande är oacceptabla. Klimatförändringarna uppskattas komma att kosta världen 43 biljoner dollar, en summa som motsvarar knappt en tredjedel av dagens samlade kapitaltillgångar.

Men det är också så att samma finanssektor är själva nyckeln som kan ta oss ur den rådande krisen. Finanssektorn måste tvingas att gå från att vara en del av problemet till att bli en viktig del av lösningen.

Vad som behövs är en handlingsplan för en fossilfri och hållbar finanssektor.

Ekonomi innebär att hushålla med begränsade resurser. Vi behöver maximera effekterna på de insatser vi gör. Det innebär att de insatser Sverige gör för att återhämta det vi har förlorat i coronakrisens spår samtidigt måste leda oss på vägen mot ett samhälle i linje med klimatmålen.

Magdalena Andersson har sagt att ”vi finansministrar måste ta på oss ledartröjan för att bekämpa klimatkrisen”.

Finansdepartementet måste nu bli ett klimatdepartement. Magdalena Andersson behöver bli den som kickstartar samhällsomställningen och leder svensk ekonomi, inte bara ut ur coronakrisen utan också in i ett klimatsmart och långsiktigt hållbart samhälle.

Magdalena, ta på dig ledartröjan nu!