Ramadan firas världen över av 1,6 miljarder muslimer. Ramadan är den mest heliga månaden inom islam och en tid då muslimer fastar genom att helt avstå mat och dryck från soluppgång till solnedgång under hela denna heliga fastemånad. Jag är en av de som firar Ramadan – en högtid jag kopplar samman med mitt starka engagemang för klimatet och den globala orättvisa klimatkrisen utgör.

Vem är jag?

Jag är född och uppvuxen i Norge och är en del av den muslimska gemenskapen i landet. Ramadan är en speciell tid för muslimer, vilket det också är för mig. Det är en tid för eftertanke, böner, goda gärningar, välgörenhet och gemenskap. Som muslim får jag ofta frågor inför Ramadan, särskilt varför jag fastar och om jag inte ens dricker vatten. Och det stämmer, den fysiska fastan vi genomgår är en stor del av Ramadan och symboliserar en inre rensning – där vi helt flyttar fokus från det materiella till det andliga.

Min motivation för att delta i klimatkampen

Jag har alltid varit engagerad i humanitärt arbete och har även en bakgrund inom denna sektor, men det var först efter FN:s klimatrapport 2021 som jag blev medveten om och intresserad av klimat- och miljörelaterade frågor. En före detta kollega hade skrivit en artikel i samband med lanseringen av klimatrapporten och den gjorde starkt intryck på mig. Det, och det faktum att jag upptäckte gemensamma värderingar mellan islam och miljöskydd, motiverade mig att göra en insats för klimat och miljö, vilket i slutändan ledde till ett jobb på Greenpeace bara ett halvår senare.

Ramadan – tid för reflektion över vår livsstil och konsumtion

Med en ökande kunskap om miljöpåverkan både genom mitt arbete och privatliv blev jag mer uppmärksam på min egen livsstil. Jag började bli mer medveten om min kost och den naturförstörelse som är kopplad till vår konsumtion i denna del av världen.
Undersökningar visar att norrmännens privata konsumtion är den näst högsta i Europa, och att
om alla människor levde som vi gör i Norge skulle vi behöva 3,5 planeter. Det är skrämmande.

Desto mer påläst jag blev, ju mer ville jag veta hur Islam förhåller sig till miljö- och klimatproblem. Jag blev överraskad av hur stor överlappning av värderingar det finns, särskilt när det kommer till de grundläggande principerna för den heliga månaden Ramadan

Ramadan och klimatkampens gemensamma nämnare

Under ramadan påminns vi om att vara extra generösa och stötta de som inte har samma möjligheter som vi själva. Vi vet att klimatkrisen är här nu, och att den drabbar världens mest utsatta samhällen hårdast. Det är särskilt stora delar av den muslimska världen som har drabbats hårt av klimatförändringarna. Det är inte rättvist.

Därför står jag upp för klimaträttvisa under Ramadan

Under ramadan hoppas jag därför att vi kan bli fler som skapar medvetenhet om just klimaträttvisa och social ojämlikhet bland muslimer som bor i de skandinaviska länderna.

Vi kan inte få klimaträttvisa utan jämlikhet för alla världens medborgare. Och vi kan inte heller rädda vår planet om vissa samhällen tvingas betala ett högre pris än andra – ett pris som redan nu kostar liv. Därför är det oerhört viktigt att vi ger minoriteter en röst i klimatdebatten och i klimatkampen. Vi har alla rätt att leva ett tryggt och säkert liv, och särskilt de människor som betalar priset för andras förorenade handlingar.

En kollektiv insats för att skydda vår planet

För mig är Ramadan det perfekta tillfället att fundera över hur våra handlingar påverkar planeten vi alla lever på. Ett tillfälle som ger tid och plats att öka medvetenheten om klimat- och miljöfrågor. Då vi kan motivera varandra att göra både små och stora handlingar som hjälper miljön och vår planet. På så sätt kan vi skapa ringar på vattnet och inspirera andra att upptäcka mer långsiktigt hållbara vanor och göra en gemensam insats för att skydda vår planet. Jag hoppas därför att du, liksom jag, också vill göra en extra insats för miljön denna ramadan. För att få inspiration kan du till exempel ta del av våra gröna tips för Ramadan, eller engagera dig med oss och kräva att världens ledare agerar mot klimatkrisen.

Övervsvämningar i Slovenien. Augusti 2023.
Klimatkrisen – kräv att politikerna agerar!

Kräv att världens ledare agerar mot klimatkrisen. Forskningen är tydlig – vi måste sluta investera i det som förstör vår planet. Gör din röst hörd och kräv en politik för framtiden!

Engagera dig