Tre isbjörnar i Arktis

Den globala uppvärmningen gör att Arktis smälter. Klimatförändringarna beror på våra utsläpp av växthusgaser, och dessa gör nu att Arktis ekosystem är på väg att kollapsa.

Uppvärmningen av Arktis går snabbare än någon annan plats på jorden. Vi förlorar 13 % av Arktis havsis varje årtionde, och under de senaste 30 åren har vi förlorat hela 95 % av Arktis äldsta och tjockaste isar.

Samtidigt lurar fler hot som uppblossande zombiebränder, ny gas- och oljeutvinning  och skogsbränder. Om vi förlorar Arktis, kommer det att snabba på och förvärra klimatkrisen.

Ett flytande kärnkraftverk lämnar hamnen för att åka till Arktis
Världens första flytande kärnkraftsverk lämnar St. Petersburg för att åka till Arktis. Ökad industriell närvaro i Arktis riskerar att snabba och förvärra på den globala uppvärmningen som hotar Arktis population av isbjörnar.

5 anledningar till att Arktis smälter

Klimatförändringar, smältande permafrost, oljeolyckor, överfiske och industrialisering av orörda naturområden – Arktis utsätts för många hot som riskerar att minska den biologiska mångfalden och snabba på den globala uppvärmningen.

1. Klimatförändringar

Våra utsläpp av växthusgaser har lett till att temperaturen i Arktis stiger dubbelt så snabbt som i någon annan region på jorden. Koldioxiden skapar en förstärkt växthuseffekt som smälter isen, och gör att haven blir surare.

Det gör att vi redan ser tydliga effekter på arter som får allt svårare att finna mat, föda upp ungar och överleva.

2. Skogsbränder

Bränderna i Sibirien och Arktis riskerar att elda på klimatkrisen. Bara mellan juni och augusti 2021 pumpade bränderna från ryska taigan i Arktis ensamt ut 970 megaton koldioxid. Det är mer än utsläppen från alla världens skogsbränder tillsammans under samma år.

Många av bränderna sker på torvmarker i Sibirien och Arktis, och dessa bränder är de farligaste för vårt klimat. Torvbränder genererar inte bara skadliga partiklar, utan även enorma mängder koldioxid eftersom torv har absorberat koldioxid i tiotusentals år.

3. Ny utvinning av gas och olja

Arktis är ett av planetens mest känsliga ekosystem, ändå vill oljebolag öka sin närvaro här. Frågan är inte om oljeolyckor sker, utan när dessa sker. 

Så sent som under 2020 läckte 30 000 ton dieselolja ut från ett ryskt oljefartyg viden flod nära Norilsk, Sibirien. Det har lett till att det nu är en av de mest förorenade platserna på jorden.

Trots det ser många företag och länder möjligheter för ny utvinning av gas och olja när Arktis istäcke krymper. Det statliga ryska oljebolaget Gazprom är ett av de oljebolag som är mest aggressiva i sin framfart.

Skydda Arktis, låt oljan ligga!

Namninsamling från Greenpeace för att stoppa norska regeringen att fortsätta leta efter olja i sårbara Arktis, längre norrut än någon tidigare gång.

SKRIV PÅ

4. Permafrosten smälter

Om Arktis permafrost smälter och Sibirien tinar så kommer det att frigöra enorma mängder metan – en växthusgas som på 20 års sikt avger 72 gånger mer värme upp i atmosfären än koldioxid.

Därför kallas Arktis smältande permafrost för en tickande klimatbomb, eftersom det skulle få en global klimatpåverkan och ge oss människor ännu mindre utrymme för andra klimatpåverkande utsläpp innan vi når de farliga tröskelvärdena.

5. Zombiebränder

Zomebiebrand? Ja, du läste rätt! Det märkliga är inte bara att bränder kan uppstå “från de döda”, utan även att det kan inträffa just här, på en av världens kallaste platser, vid den norra polcirkeln.

Det handlar om bränder som övervintrat under snö i torvmarker, för att sedan flamma upp på våren när det blir varmare.

Torvmarkerna i Sibirien är väldigt gamla och när de fattar eld, kan underlaget skapa förutsättningar för bränder att pyra i dagar, veckor, månader och till och med år.

Stor skogsbrand i Sibirien från sommaren 2021.
Bilden från rekordbränderna i Sibirien sommaren 2021. Om isarna i Arktis smälter så kan det få global klimatpåverkan och öka förekomsten av extremväder som värmeböljor.

Konsekvenser om Arktis smälter

Under de senaste åren har temperaturen på Arktis varit mer än 20 grader varmare än normalt, en temperaturökning som tidigare varit helt otänkbar. Om isarna i Arktis smälter så kommer de få förödande konsekvenser för vår planet i form av:

Fler värmeböljor och extremväder 

Arktis hjälper till med att kyla ner vår värld. Eftersom stora delar av Arktis är täckt av snö och is som reflekterar värme tillbaka till rymden, så balanserar de upp för andra delar av världen som absorberar värme. 

Mindre is innebär mer värme som absorberas i haven, vilket kommer skapa fler intensiva värmeböljor och extremväder över hela världen.

Ökad havsnivåstigning

Havsnivåstigningen har i genomsnitt ökat med 20-22 cm sedan 1880-talet, och det blir bara värre. Ökade havsnivåer hotar kustnära städer och mindre ö-nationer och kommer förvärra översvämningar och stormfloder.

Avsmältning av Grönlands inlandsis är även en viktig prediktor för framtida havsnivåhöjning; om den smälter helt kan den globala havsnivån stiga med 6 meter

Sämre livsmedelssäkerhet

Polarvirvlar, värmeböljor och oförutsägbara väderförhållanden orsakat av smältande isar skapar redan betydande skada på grödor som det globala livsmedelssystemet är beroende av. 

Dessa problem kommer bara bli värre i samband med att isarna smälter, och världens fattiga kommer drabbas värst.

Minskad biologisk mångfald

När isarna smälter, så kommer arter som inte hinner anpassa sig att försvinna. Smältande isar och permafrost hotar valrossar, fjällrävar, isbjörnar, fjällugglor, renar och många andra arter som lever i Arktis. Om de försvinner kan hela ekosystemet i Arktis kollapsa.

4 Greenpeace-aktivister på kajaker intill en oljerigg i Arktis som håller upp en flagga med texten "Stoppa oljeborrningen i Arktis"
Från 2017 när Greenpeace-skeppet MY Arctic Sunrise är i Arktis för att dokumentera, avslöja och utmana den norska staten och Statoil som letar efter ny olja i Barents hav.

Skydda Arktis – låt oljan ligga!

Arktis är en nyckelfråga för att hejda klimatförändringarna, därför är det som pågår just nu helt oacceptabelt. Greenpeace har arbetar i årtionden för att skydda Arktis sårbara natur, och stoppa den förödande jakten på mer olja och fossila bränslen.

Vårt arbete har genom åren gett framgång, som den senaste vinsten från juli 2021 då Grönlands regering meddelade att man stoppar all ny oljeutvinning i Arktis. Men kampen är långt ifrån över, för när Arktis isar smälter så ser många länder och företag nya möjligheter för exploatering.

Och bara genom att använda din röst, kan du vara med och bidra. Just nu är vi bland annat med och driver en kampanj där vi anmält norska staten till Europadomstolen i Strasbourg, som ett led för att få den norska regeringen att stoppa ny oljeborrning i norska delen av Arktis.

Genom att skriva på vårt upprop kan du vara med och visa att vi, den stora massan kräver ett slut på överexploateringen i ett av världens mest känsliga ekosystem.