Juli 2021: Den nyligen tillsatta grönländska regeringen meddelar att man stoppar all ny oljeutvinning, detta trots att isens tillbakadragande avtäckt områden med stor potential för både olja och mineralresurser. Anledningen? Regeringen meddelar att de tar klimatkrisen på allvar, “framtiden inte är olja, utan förnybara energikällor”.

Det här historiska tillkännagivandet, där Grönland nu anslutit sig till länder som Belize, Frankrike, Danmark, Nya Zeeland och flera som alla redan antagit liknande förbud, har dock inte kommit lättvindigt.

Greenpeace arbete i Grönland

Greenpeace har kampanjat i årtionden för att skydda den grönländska naturen och stoppa den förödande oljeutvinningen i Arktis. Under 2010 och 2011 var skeppet Esperanza, tillsammans med aktivister från Greenpeace, på plats för att protestera mot Cairn Energys oljeborrning utanför Grönlands västkust. 


Aktivister från Greenpeace klättrar uppför stegen på oljeriggen Leiv Eiriksson med 53 000 ton olja, under protesten 2011. © Steve Morgan / Greenpeace

Under 2015 var vi även på plats för att dokumentera och protestera mot seismiska tester för att leta efter olja med ljudbombningar till havs i de karga delarna av Nordöstra Grönland.

Besättningsmedlemmar från Arctic Sunrise på arktiska isflak, nordvästra kusten utanför Grönland, håller upp plakat som lyder: ’Below the Surface’, ’Deafening Blasting every 10 sec’, ’Stop Seismic Blasting’, och ’Save the Arctic’. Personer i bild: Martina Deplano (Italien), Shea Wilcox (Australien), Elmer Vestidas (Filippinerna), Fernanda Arduino (Argentina). © Christian Åslund / Greenpeace

2015: Fartyget M/V Shatskiy, från det norska företaget TGS Nopec utför seismiska tester i jakt på oljereserver. Ovanför ytan kan ljudet uppfattas av oss människor som ungefär åtta gånger högre än ett jetplan vid start. Dessa extrema ljudbombningar kan avsevärt skada valar och annat marint liv i Arktis. © Christian Åslund / Greenpeace

Våra aktioner på Grönland under 2011 ledde bland annat till att vår dåvarande generalsekreterare Kumi Naidoo, och Paul Simonon, tidigare basist i The Clash, tillbringade veckor i grönländskt fängelse, efter protester vid den massiva oljeriggen Leiv Eriksson. 

Tillsammans med 16 andra aktivister blev de en del av gruppen som kom att kallas “Arctic 18”, som alla fick tillbringa tid i grönländsk fängelse. En grupp som kan ses som föregångare till de historiska “Arctic 30”: 30 aktivister som fängslades av den ryska staten för att ha protesterat mot oljeborrning i den ryska delen av Barents hav i Arktis.

När vi inte varit till havs iförda våtdräkter och med banderoller har vi på Greenpeace besökt städer runt om på Grönland för att debattera oljeborrning och klimatförändringar, producerat rapporter som lyfter hållbara alternativ, skrivit debattartiklar och gett intervjuer till media.

2021: Grönland stoppar ny oljeutvinning

Och i juli 2021 kom den fantastiska nyheten att det hårda arbetet, som pågått i åratal, gett framgång: Den grönländska regeringen stoppar nu all oljeutvinning, med beskedet från Grönlands mineralminister: “Det är passé att leta efter olja eller gas i Arktis”.

Vi på Greenpeace ser väldigt positivt på att regeringen i Grönland angett klimatkrisen, och det ökande hotet mot den sårbara arktiska naturen, som anledningar bakom beslutet.

Självklart spelar både ekonomiska och marknadsmässiga intressen en viktig roll. Trots ökade desperata åtgärder för att få oljebolagen att fortsätta oljeutvinningen, genom att bland annat erbjudna skattelättnader, har oljeutvinningen i de grönländska delarna av Arktis avstannat på senare år. Endast ett fåtal licenser för att få utvinna olja har kvarstått – tre vid kusten och en längre ut. Många av de övriga oljelienserna har lämnats tillbaka av oljebolagen själva, av ekonomiska skäl och på grund av risker för dålig publicitet.

Detta har dock enbart varit en formalitet. För många på Grönland har olje- och gasutvinningen i Arktis setts som vägen till ekonomiskt oberoende från den danska staten. Med detta i åtanke ser vi på Greenpeace att beslutet som nu fattats av den grönländska regeringen är både modigt, men också på tiden. 

– Det här är extremt goda nyheter och precis det vi på Greenpeace har kampanjat för i alla år. Det här är en framgång som låser kvar de fossila bränslena i marken, där de hör hemma, Sune Scheller, kampanjledare, Greenpeace Danmark.

Mot en framtid utan olja

Beslutet från den grönländska regeringen om att inte fortsätta söka efter olja är också en oerhört viktig signal till resten av världen.

Sune Scheller, kampanjledare Greenpeace Danmark, dokumenterar pågående seismiska ljudbombningar under en Greenpeace-expedition i Arktis, 2015. © Christian Åslund / Greenpeace

– Länder som Storbritannien till exempel, vilka stolt kallar sig själva för en grön nation, samtidigt som man fortsätter pumpa upp och producera olja. Ett sådant här beslut från Grönland kan förhoppningsvis sätta press på sådana som dem.

Greenpeace fortsätter kämpa för Arktis

Även om denna seger är ett viktigt framsteg i kampen för att skydda Arktis, och på vägen mot en framtid utan olja, så är inte arbetet över. Just nu driver vi bland annat en kampanj tillsammans med 6 unga norska klimataktivister, där vi anmält norska staten till Europadomstolen i Strasbourg för att stoppa ny oljeborrning i norska Arktis.

Över hela världen ser vi hur engagerade medborgare står upp mot fossilindustrin och via rättslig väg kräver att dessa företagsjättar och länder själva tar ansvar för att begränsa klimatkrisen. Och vi har sett att det fungerar. I våras slog en nederländsk domstol fast att Shell hålls ansvariga för sin påverkan på klimatförändringarna, och de blev tvingade att sänka sina utsläpp. Likaså i Tyskland, där miljörörelsen vann en viktig seger då det fastslogs att den tyska klimatklagen är bristfällig och nu måste stramas åt för att vara i linje med Parisavtalet.

People vs Oil – var med

Vi befinner oss just nu i en kritisk punkt i historien. Besluten vi fattar kommer att avgöra framtiden för planeten och framtida generationer. Och det är nu vi har möjlighet att se till att vi hamnar på rätt sida av historien. Förändring är möjlig, och din röst behövs.

Människor som DU kan få politiker och företag att agera. Du kan vara med och visa att vi är många som väljer liv och en hälsosam planet framför olja. Stå samman med oss och de modiga klimataktivisterna – och hjälp oss ge tyngd åt deras budskap: Ja till ett oljefritt Arktis! 

Skydda Arktis, låt oljan ligga!
Skydda Arktis, låt oljan ligga!

Mitt i en klimatkris väljer den norska regeringen att öppna nya områden i Arktis för oljeindustrin. Vi kan inte låta det här hända. Stöd de ungas anmälan till EU-domstolen: Ja till ett oljefritt Arktis!

Engagera dig