Greenpeace manifestation mot AP-fondernas klimatskadliga investeringar. Stockholm 2018.

Trots hårdare regler har Tredje och Fjärde AP-fonden fortfarande investeringar på 4 miljarder kronor i fossil verksamhet, visar en skrivelse från regeringen. Nu måste regeringen se till att AP-fonderna slutar satsa svenska pensionspengar på kol, olja och gas.

Skrivelsen går igenom de statliga AP-fondernas verksamhet under förra året. Nytt för i år var en särskild utvärdering av fondernas investeringar i fossil energi, vilket har sin utgångspunkt i Januariöverenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna.

Mot bakgrund hur bråttom det är att styra om investeringar från fossil energi till en hållbar utveckling för att motverka en akut klimatkris är det anmärkningsvärt och ett underbetyg att det år 2021 endast är två av AP-fonderna som tagit beslut att fasa ut fossila investeringar.

Regeringen konstaterar i skrivelsen att finansiella aktörer har “en central roll att spela” för att styra om investeringar till en mindre fossilberoende ekonomi och att förbrukningen av fossil energi har “en direkt avgörande roll” för möjligheten att nå Parisavtalets mål.

Vad som behövs nu är att regeringen slår fast en tydlig handlingsplan för en hållbar och fossilfri finanssektor. De svenska AP-fonderna kan gå före och driva på en internationell utveckling mot en fossilfri ekonomi. Men det förutsätter att de upphör med, och inte bara minskar, sina fossila investeringar.