Debattartikel publicerad i Aftonbladet 2021-07-06.
16 miljarder kronor av svenska folkets pensionspengar investeras fortfarande i kol-, olje- och gasbolag. Värst är Sjunde AP-fonden, som bland annat äger aktier för 328 miljoner i den saudiska diktaturens oljebolag, Saudi Aramco. Nu krävs ett förbud mot att svenska folkets pensionspengar placeras i klimatförstörande bolag.

Greenpeace manifestation mot fossila investeringar bland AP-fonder
Greenpeace staffers and volunteers with banner reading ”Not with my pension!” in Swedish. Greenpeace protest the Swedish Public Pension Funds fossil investments at Medborgarplatsen in Stockholm.

Att svenskarnas pensionspengar inte ska investeras i verksamheter som förstår vår planet borde vara en självklarhet. Hela poängen med pensionssystemet är att skapa en trygg framtid för alla löntagare.

Lika självklart borde det vara att statens egen kapitalförvaltning inom alla statligt ägda och styrda verksamheter ska följa Parisavtalet – och inte gynna de olje-, kol- och gasbolag som saboterar våra möjligheter att begränsa den globala uppvärmningen.

För två år sedan infördes ett strängare regelverk för Första till Fjärde AP-fondernas investeringar, efter långvarig kritik från från bland annat bistånds- och miljöorganisationer.

Men de nya reglerna har inte fått genomslag hos alla AP-fonder. Vid årsskiftet hade AP-fonderna tillsammans innehav till ett värde av 16 miljarder i fossilbolag, enligt en granskning av SVT.

Det kan jämföras med regeringens klimatsatsning för en “grön återhämtning” i budgeten för 2021, som låg på 9,7 miljarder kronor.

Första och Andra AP-fonden har det senaste året sålt sina innehav i fossilbolag, vilket är ett mycket viktigt steg på vägen. Men Tredje och Fjärde AP-fonden har sammanlagt investeringar på 4 miljarder kronor i fossilbolag, enligt en skrivelse från regeringen.

Värst är dock den så kallade soffliggarfonden i premiepensionssystemet, Sjunde AP-fonden, där fem miljoner svenskar har sin premiepension. Trots klimatkrisen har fonden över 11 miljarder kronor i kol, olja och gas.

En genomgång av Sjunde AP-fondens förteckning över innehav visar att fonden i mitten av juni hade 328 miljoner kronor investerade i den saudiska diktaturens eget oljebolag, Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil).

Bolaget är världens största oljeproducent och historiskt den största utsläpparen av koldioxid.

Oljebolaget kontrolleras av den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman, som bland annat pekats ut som beställare för det brutala styckmordet på journalisten Jamal Khashoggi på det saudiska konsulatet i Istanbul 2018.

Dessa investeringar utgör inte bara ett hot mot klimatet och mot mänskliga rättigheter, utan också mot våra framtida pensioner.

Allt fler aktörer på finansmarknaden inser att investeringar i bolag med fossil verksamhet är en dålig affär – inte bara för klimatet utan också rent ekonomiskt.

Enligt SVT:s granskning har Sjunde AP-fonder förlorat 3,3 miljarder på sina fossila investeringar.

Därför är det hög tid att Sveriges politiker skärper regelverket för AP-fonderna, så att investeringarna i fossilbolagen upphör helt, ett krav som också har stöd av svenska folket.

En majoritet (52 procent) av svenskarna är positiva till ett förbud för AP-fonderna att investera i fossilbolag, visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Greenpeace.

De svenska AP-fonderna kan gå före och driva på en internationell utveckling mot en fossilfri ekonomi. Det förutsätter att de upphör med, och inte bara minskar, sina fossila investeringar.

För att ha en chans att klara Parisavtalets mål om maximalt 1,5 graders uppvärmning måste utsläppen halveras till 2030, för att sedan vara nere på noll 2050.

Det skarpa läget gör det oacceptabelt att svenskarnas pensionspengar investeras i de bolag som fortfarande letar efter olja, kol och gas.

Vi kräver därför att reglerna skärps så att AP-fonderna förbjuds att investera i fossilbolag. Redan i höst kan det första steget tas, då riksdagen väntas behandla ett lagförslag om nya regler för Sjunde AP-fonden.

Svenska folkets pensionspengar ska inte placeras i oljebolag som kontrolleras av en av världens mest brutala regimer. Och de får inte fortsätta elda på klimatkrisen, utan måste bli en del av lösningen.

Vår Sifoundersökning visar att det finns ett folkligt stöd för hårdare regler. Nu är det hög tid för våra politiker att agera.


Rolf Lindahl, kampanjledare för klimat- och finansfrågor, Greenpeace

Din pension bidrar till klimatförändringar

Är det inte ironiskt att de pengar som ska gå till att säkra din framtid samtidigt förstör den? Kräv att svenska staten slutar investera våra pensionspengar i fossila bränslen!

Engagera dig