PS10 Solar Tower Plant in Spain. © Markel Redondo / Greenpeace

Klimat

Idag hotas det då klimatförändringarna eskalerar och vi går mot en värld där den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grad. Men lösningar…

Utforska
Solar Panels Installation in Clyde River. © Anonymous
#Klimatlösningar

De värsta problem är de som inte har några lösningar. Lyckligtvis är det inte så med klimatfrågan! Lösningarna på vår klimatkris finns redan. Vi måste…

Agera