Klimatkrisen är ett akut hot som riskerar miljontals liv – men det finns lösningar. Från att förändra energiförbrukning och hur vi får vår energi, till att minska skogsskövling. Här kommer de viktigaste lösningarna på klimatförändringarna!

Klimatkrisen pågår nu, och är det största hotet mot livet på vår planet. Som tur är finns det lösningar för att mildra klimatförändringarna.

Under 2015 skrev majoriteten av världens ledare på Parisavtalet där de lovade att begränsa klimatförändringarna och motverka dess konsekvenser genom att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Det finns många lösningar, men Greenpeace anser att de som gör störst skillnad i kampen för att lösa miljökrisen är att sätta press på regeringar och företag att:

  • Låta fossila bränslen stanna i marken. Ju mer vi extraherar och bränner fossila bränslen som kol, gas och olja, desto värre blir klimatförändringarna. Alla länder behöver därför styra om sin ekonomi, bort från fossila bränslen så snabbt som möjligt.
  • Investera i förnybar energi. Att förändra våra främsta energikällor till rena och förnybara energikällor, utan växthusgasutsläpp är det bästa sättet att stoppa användandet av fossila bränslen. Dessa inkluderar bl.a. sol, vind och vattenkraft.
  • Växla till hållbara transporter. Bilar, lastbilar, flygplan och båtar använder fossila bränslen och biobränslen från skogsskövling. Att minska bilanvändningen, fasa ut förbränningsmotorn och ställa om till eldrivna transporter och, framförallt, minska transporterna kommer inte bara hjälpa till att stoppa klimatförändringarna, det kommer även minska luftföroreningarna.
  • Hållbara jordbruk och uppmuntra till veganska dieter. Ett av de bästa sätten för människor att bidra till att stoppa klimatförändringarna är genom att minska sin konsumtion av kött- och mejeriprodukter. Företag och livsmedelsbutiker kan förbättra jordbruksmetoder och erbjuda ett bredare utbud av plantbaserade produkter som hjälper människor att konsumera mindre klimatskadliga livsmedel.
  • Återställa naturen så att den kan absorbera mer koldioxid. Naturen är väldigt bra på att absorbera våra koldioxidutsläpp, men vi måste sköta om den. Att skydda och restaurera natur är en bra början. Detta eftersom fotosyntetiserande växter upptar koldioxid när de växer och låser in det i jorden.
  • Skydda mer skog. Skogar är avgörande i kampen mot klimatförändringarna eftersom de binder koldioxid från atmosfären i marken. Levande ekosystem är också avgörande för motståndskraften mot de biverkningar som kommer av ett förändrat klimat. Att skydda skogar är därför en viktig klimatlösning. Att skövla skog på industriella nivåer avlägsnar träd som skulle kunna uppta enorma mängder koldioxid. Ändå skövlar företag skog till förmån för boskap, soja, engångsartiklar, bränslen eller palmolja. Regeringar måste stoppa detta genom att släppa igenom starkare lagar.
  • Skydda våra hav. Även haven absorberar stora mängder koldioxid från atmosfären, vilket hjälper till att stabilisera klimatet. Men många hav är överfiskade, används för gas- och oljeborrning eller hotas av djuphavsgruvdrift. Att skydda haven och det marina livet är ett viktigt sätt för att skydda oss från klimatförändringar.
  • Minska överkonsumtionen. Transport, mat, mode och prylar har alla inverkan på klimatet. Om människor i de rika länderna konsumerar mer hållbart, men framförallt mindre, och företag minskar sitt onödiga svinn av produkter så kommer det bidra till att drastiskt minska belastningen på planeten.
  • Minska användandet av plast. Plast produceras av olja, och processen att extrahera, förädla och omvandla olja till plast har överraskande höga koldioxidutsläpp. Eftersom det bryts ner långsamt i naturen så förbränns mycket, vilket bidrar ytterligare till koldioxidutsläppen. Efterfrågan på plast ökar även mycket, bara att skapa och deponera plast kommer stå för 17 procent av den globala koldioxidbudgeten till 2050.
  • Stoppa alla fossilinvesteringar. 16 miljarder av svenskarnas pensionspengar investeras via de statliga AP-fonderna i bolag med verksamhet i kol, olja och gas, enligt en granskning av SVT. Totalt sett har världens 60 största banken investerat 3,8 biljoner dollar i fossil energi sedan Parisavtalet. Om vi ska stoppa beroendet av fossil energi, så måste vi sluta investera i fossil energi.
Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och FNs generalsekreterare Antonio Guterres under FNs klimatkonferens COP26 i Glasgow.

Vi måste sätta press på beslutsfattare att minska utsläppen

Problemen kring klimatfrågan kan kännas allt för omfattande för att kunna lösa, men världens forskare är eniga om att vi kan hejda den globala uppvärmningen och därmed övervinna klimatkrisen – nu gäller det bara att vi agerar!

Vi medborgare kan bidra genom våra val kring energi, hur vi reser och vilken mat vi äter. Men det bästa sättet för alla att hjälpa till med att lösa klimatkrisen är att agera kollektivt och sätta press på regeringar och företag att förändra lagar och affärsmodeller.

Alla regeringar vill bli återvalda, och alla företag är beroende av sina kunder för överlevnad – att kräva handling från dessa är därför ett mycket kraftfullt sätt att skapa förändring.

Greenpeace kunde med hjälp av en dold inspelning avslöja oljebolaget Exxon. Där berättade en Exxon-lobbyist om hur de påverkar amerikanska politiker att föra deras agenda, vilket bl.a. bidrog till att stoppa Joe Bidens historiska lagförslag om mer förnybar energi.

Fossilindustrin vill stoppa lösningar

Stora olje- och gasföretag som BP, Exxon och Shell har spenderat hundratals miljoner kronor på att försöka fördröja och stoppa nya lagar och regler som skulle bidragit till att tackla klimatkrisen.

Trots att effekterna av klimatförändringarna blir allt mer påtagliga, så vill de stora förorenande företag – de som bär ansvar för majoriteten av koldioxidutsläppen – fortsätta borra efter- och bränna fossila bränslen.

Industrier som banker, bil- och energiföretag gör också stora vinster på fossila bränslen. Dessa industrier prioriterar kortsiktiga vinster före framtiden för vår planet, och säkerheten för alla dess invånare.

Vad gör världens ledare för att minska utsläppen av växthusgaser?

Med tanke på att vi befinner oss i en klimatkris, så borde den internationella responsen vara snabb och bestämd. Ändå går framstegen frustrerande långsamt. Vi har globala bestämmelser om att minska koldioxidutsläppen, men målen är inte bindande och många missar dem.

I Paris 2015 lovade världsledare från 191 länder att sätta människor först och minska sina utsläpp av växthusgaser. Parisavtalet siktar på att hejda den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Om regeringar agerar snabbt på vad de lovat i enlighet med Parisavtalet och implementerar klimatlösningar nu, så finns det fortfarande hopp om att undvika de värsta konsekvenserna av den globala uppvärmningen.

Greenpeace arbetar för att skynda på handling

Greenpeace arbetar för alla klimatlösningar listade ovan och utmanar företag och regeringar att sätta människor före kortsiktiga ekonomiska vinster. Vi granskar och avslöjar miljöbovar, forskar och sätter press på företag och regimer att agera på de viktigaste nyckelfrågorna för att lösa klimatkrisen.

För att vi ska kunna uträtta allt detta så måste vi vara 100 procent oberoende. Därför tar Greenpeace inte emot offentligt stöd eller pengar från företag. Istället är vårt arbete och de förändringar de skapar helt beroende av våra engagerade månadsgivare.

Därför vill vi fråga om du skulle vilja bli månadsgivare? Stödet från privatpersoner som dig får stor betydelse och bidrar till att Greenpeace kan uträtta ännu mer, och skapa ännu större resultat i kampen för att stoppa klimatförändringarna.