Trots att storbankerna SEB, Nordea och Swedbank har uttalat höga klimatambitioner, fortsätter de att ge lån till fossila bolag vars verksamhet bidrar till att förvärra klimatkrisen. Greenpeace och Naturskyddsföreningen har därför köpt aktier i de tre bankerna för att försöka stoppa denna klimatskadliga utlåning som gör det svårare att nå Parisavtalets mål.

Nyligen kunde vi avslöja att svenska storbanker fortsätter att plöja in mångmiljardbelopp i fossilbolag, varav huvuddelen i bolag som expanderar sin utvinning i strid med Parisavtalet. Tre av bankerna – SEB, Nordea och Swedbank – vill inte sluta med lånen.

– Att köpa aktier innebär att vi blir delägare och får rätt ha synpunkter på hur bankernas verksamhet ska bedrivas. Därför har Naturskyddsföreningen och Greenpeace nu tillsammans lämnat in motioner till bankernas bolagsstämmor, där vi kräver att de agerar i linje med vetenskapen och slutar ge lån till bolag som fortsätter att expandera sin fossila utvinning, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. 

Motionerna till bankerna, som skickats i samarbete med bland annat Fair Finance Guide och Banktrack, går ut på att Nordea, SEB och Swedbank ska revidera sina övergripande strategier så att de är helt i linje med Parisavtalet och dess mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, före slutet av 2023. Denna strategi bör innehålla stoppa all ny utlåning och alla finansieringstjänster till fossila bolag som saknar robusta utfasningsplaner i enlighet med Parisavtalets 1,5-graderasmål. Planerna ska vara vetenskapligt baserade och innehålla ett omedelbart stopp för ny utvinning av fossila bränslen samt både kort- och långsiktiga utfasningsmål.

Tusentals svenska bankkunder har protesterat mot bankernas fossila affärer som avslöjats av våra granskningar. Det senaste året har Handelsbanken och Danske Bank hörsammat kraven och stoppat nya lån till fossilbolag som expanderar utvinningen av fossila bränslen.

– Nu måste SEB, Nordea och Swedbank följa efter och upphöra med denna klimatskadliga utlåning. Det kan enkelt göras genom att ägarna godkänner våra motioner på årsstämmorna, säger Rolf Lindahl, ansvarig för energi- och finansfrågor på Greenpeace.

Hjälp till att sätta press på bankerna

För att motionerna ska gå igenom krävs att en majoritet röstar ja på bolagstämmorna som hålls i mars och april. Bland storägarna finns flera svenska pensionsfonder som Alecta, AMF, Folksam, SPP/Storebrand och flera av de statliga AP-fonderna.

Via Fair Finance Guide kan du skicka ett enkelt meddelande till de svenska pensionsfonderna och försäkringsbolagen som är stora ägare i bankerna – och uppmana dem att rösta ja till förslagen. Meddelandet går till Alecta, AMF, AP1, AP2, AP3, AP4, AP7, Folksam, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar, Skandia och Storebrand/SPP.