Efter tusentals protester från svenska bankkunder har storbankerna i Sverige kraftigt minskat sina lån till kol- och oljebolag. Samtidigt fortsätter deras utlåning till bolag som letar efter nya fossila fyndigheter, trots att det strider mot Parisavtalet. Det visar vår nya granskning tillsammans med Naturskyddsföreningen och Greenpeace.

I februari 2021 avslöjade Fair Finance Guide och Naturskyddsföreningen att de fem största bankerna i Sverige – SEBNordeaSwedbankHandelsbanken och Danske Bank – har lånat ut över 400 miljarder kronor till fossilbolag sedan Parisavtalet slöts. Det skapade ramaskri och ledde till att tusentals svenska bankkunder protesterade mot bankernas fossila affärer.

Nu visar en uppföljande granskning att bankernas stöd till fossilbolag nästan halverats (- 48 procent) efter protesterna. Handelsbanken har gjort störst förbättring och inte gett ett enda nytt lån till fossilbolag de senaste två åren. Banken har också skärpt sin policy och är nu en av två storbanker i världen som säger helt nej till att finansiera bolag som expanderar utvinningen av fossila bränslen.

– Det är glädjande att en svensk storbank har blivit ett internationellt föredöme när det gäller hållbar finansiering. Nu måste fler banker följa efter och ta ansvar, för det finns fortfarande stora fossilbolag som får lån för att fortsätta med verksamhet som förvärrar klimatkrisen, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Fortsatta miljarder till klimatbovar

SEBNordeaSwedbank och Danske Bank har tillsammans lånat ut 116 miljarder kronor till fossilbolag de senaste två åren. Mer än hälften av pengarna (68 miljarder kronor) har gått till bolag som expanderar sin utvinning, trots att jakten på ytterligare fossila bränslen strider mot Parisavtalet. Inget av fossilbolagen har heller antagit robusta utfasningsplaner i linje med klimatmålen.

– Bankerna pratar om grön omställning men faktum är att en stor del av deras utlåning

fortfarande går till fossilbolag som rör sig i helt fel riktning. Om bankerna på allvar ska bidra till omställningen måste de stoppa stödet tills bolagen har ändrat kurs, säger Jakob König på Fair Finance Guide.

En stor del av lånen har gått till fossilbolag som bedriver några av de mest klimat- och miljöskadliga verksamheterna:

  • SEB, Nordea, Swedbank och Danske Bank har lånat ut 17 miljarder till Fortum som har kolkraftverk i Ryssland.
  • SEB har lånat ut sex miljarder till tyska kolbolaget RWE, som är en av Europas största utsläppare av koldioxid.
  • SEB och Swedbank har gett 1,5 miljarder i nya lån till ett estniskt bolag som utvinner skifferolja som har särskilt stor miljö- och klimatpåverkan.
  • SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank har lånat ut 43 miljarder till bolag som letar olja i Arktis, vilket vi avslöjade tidigare i höstas.

Dumpat flera värstingbolag

Årets rapport visar däremot att bankerna verkar ha slutat stödja ett par av de värstingbolag som vi lyfte i förra granskningen. SEB har under många år finansierat bolaget Glencore som är världens största exportör av kol. Både SEB och Nordea har tidigare även finansierat oljebolaget ConocoPhillips som är aktivt inom oljesand. Årets granskning visar att SEB och Nordea inte finns med bland de banker som fortsatt att ge lån till bolagen, vilket indikerar att de svenska bankerna har stoppat sitt stöd. 

Fler fossilfria fonder

När det gäller bankernas investeringar i fossilbolag, framför allt genom deras fonder, har alla fem bankerna minskat sina innehav de senaste två åren. Särskilt Swedbank och SEB som följt Handelsbankens beslut att utesluta fossilbolag från alla sina fonder.

– Istället för att finansiera fossilutvinning behöver banker katalysera förändring. Banker står nu inför ett val, antingen överger de fossilbolagen helt eller så villkorar de fortsatt finansiering med en omedelbar och hållbar omställning, säger Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace Sverige.

Det är fortfarande lång väg kvar för bankerna då allt sökande efter nya fossila bränslen måste upphöra omedelbart. Vissa saker går dock åt rätt håll. Nyligen meddelade det norska bolaget Equinor att de pausar det kontroversiella oljeprojektet Wisiting i Arktis, ett projekt som bland annat tusentals svenska bankkunder protesterat mot.

Läs mer

Här får du hjälp att maila din bank för att stoppa deras stöd till fossilbolagen