In a peaceful protest Greenpeace activists from Norway, Sweden, Denmark and Germany climb the oil rig West Hercules, located near Rypefjord village in the north of Norway, and display a banner reading ”Ban New Oil”. While a growing movement calling for real action on climate change is happening all over the world, Equinor’s rig is preparing for a season of oil drilling in the Arctic waters of the Barents Sea.

Att förbjuda exploatering av fossila bränslen är ett avgörande steg för att lyckas motverka den accelererande klimatkrisen. Just nu förbereds ett lagförslag. Det är på tiden att Sverige går vidare och genomför detta förslag. Det borde ha genomförts för länge sedan skriver Greenpeace i ett yttrande.

Enligt FN-rapporten Production Gap report 2020 måste världen minska produktionen av fossila bränslen med 6% varje år mellan 2020 och 2030 för att vara i linje med 1,5-gradersmålet. Men istället för att minska planerar länder att producera 120% mer fossila bränslen till 2030 än vad som är i linje med 1,5-gradersmålet. 

Det internationella energiorganet IEA konstaterar i sin färdplan “Net Zero by 2050” att det krävs ett omedelbart stopp för ny utvinning av fossila bränslen om världen ska ha en chans att hålla sig under 1,5 graders uppvärmning och därmed undvika de värsta klimatförändringarna.

Att Sverige inför ett förbud mot exploatering av fossila bränslen är en självklarhet. Eftersom Sverige inte är en producent att räkna med har det mer av ett signalvärde, vilket förvisso är viktigt. Men ska vi utnyttja vår fulla potential och driva på kan och bör vi göra mer. 

Utöver att förbjuda fossil exploatering och självklart även försäljning av fossila bränslen som sådana, bör Sverige genomföra följande tre punkter som stärker förbudet och skulle ta oss närmare ett stopp för den fossila eran:

  • Förbjud finansiering av fossil exploatering utomlands. En logisk konsekvens av att Sverige förbjuder fossil exploatering i Sverige är att även förbjuda svenska aktörer att finansiera eller investera i fossil exploatering utomlands. Som ett första steg bör självklart samtliga offentliga verksamheter förbjudas att medverka till detta.
  • Förbjud fossil marknadsföring. Att helt vrida om kranen till produktion av kol, olja och gas och att förpassa eran av fossila bränslen till historien förutsätter att samtliga delar som upprätthåller “fossilsamhället” upphör. En inte helt oviktig del i detta är att förbjuda fossil reklam, marknadsföring såväl som sponsorskap, som driver på fossil konsumtion. 
  • Gå med i och sprid BOGA-initiativet. Under klimattoppmötet i Glasgow, COP 26, planerar initiativtagarna Danmark samt Costa Rica att lansera Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA). En av de unika aspekterna med detta initiativ är att det syftar till att begränsa produktionen av olja och gas. Sverige bör gå med i detta initiativ och verka för en så bred uppslutning som möjligt inklusive av samtliga nordiska länder.

Här kan du läsa Greenpeace yttrande om förslaget till förbud mot exploatering av kol, olja och fossilgas.

Greenpeace går samman med över 20 andra europeiska organisationer för att få till ett fossilreklamförbud
Fossilreklam, nej tack!

Använd din rätt att tillsammans med 1 miljon andra EU-medborgare skriva på detta European Citizen Initiative för att stoppa reklam för onödiga flygresor, törstiga bensinbilar och greenwashande oljebolag. Agera nu! Stoppa fossilreklamen!

Engagera dig