Soja. En hjälte för klimatet enligt vissa, och en miljöbov som bidrar till avskogningen i bland annat Amazonas regnskog enligt andra.

Vad stämmer egentligen om den omtalade grödan? Här ger vi dig sju faktan du inte visste om soja!

sojaodling

1. Soja började odlas för tusentals år sedan

Soja är en väldigt gammal gröda som började odlas för flera tusen år sedan i Asien. Idag är USA, Brasilien, Argentina, Kina, Indien och Paraguay de största producenterna, men odlingen ökar även i syd- och östeuropa. Totalt producerade världen 382 miljoner ton soja under 2021.

Sojabönor

2. Sojabönan är väldigt rik på protein

Soja är en av världens främsta grödor för produktion av vegetabiliskt protein och ger mer protein per hektar än någon annan stor gröda.

Människor i en klimatdemonstration

3. Rätt använd (och odlad!) kan den hjälpa oss i kampen mot klimatförändringarna

Kött har en stor miljö- och klimatpåverkan och i Sverige behöver vi reducera vår köttkonsumtion med 70 % för att klara globala mål om klimat och biologisk mångfald.

Soja är en ingrediens i mycket växtbaserad mat som kan vara ett fantastiskt alternativ till kött. Men den måste odlas på ett hållbart sätt, vilket ofta inte är fallet idag. Nedan kan du läsa fem snabba faktan om livsmedelssystemet.

  • Livsmedelsproduktionen står för en fjärdedel av världens globala utsläpp.
  • Livsmedelsproduktionen upptar 50 % av världens beboeliga mark.
  • Kött står ensamt för nästan 60 % av utsläppen kopplat till livsmedel.
  • Nötkött har 20 gånger mer utsläpp än soja.
  • Att producera 100g protein från nötkött kräver 160 kvadratmeter, samma mängd protein från soja behöver bara 2 kvadratmeter.

4. Men soja har en mörk baksida

Storskalig sojaodling tar över allt mer yta, och allt mer av regnskogen i Brasilien. Den storskaliga produktionen av sojabönan har skapat orättvisor mot urfolk, försakat föroreningar och orsakat bränder och skövling.

Brasilien är världens största exportör och soja har förstört enorma områden i Amazonas regnskog och i den tropiska savannen Cerrado. På 50 år har över 17 % av Amazonas regnskog förstörts, en utveckling som har eskalerat sedan 2018 när Jair Bolsonaro blev president i Brasilien.

Mellan 2018 till 2021 godkändes även 1,500 nya bekämpningsmedel för produktionen i bland annat Brasilien och USA. Många av medlen är förbjudna inom EU på grund av deras skadliga effekter för människor, djur och natur.

5. Så är sojan en miljöbov eller en hjälte?

Idag används 77 % av världens soja som djurföda till kött- och mejeriindustrin. Majoriteten av den övriga sojan går till biobränslen, industri- och vegetabiliska oljor. Endast 7 % går till livsmedel för människor som sojamjölk, tofu, sojabönor och tempeh, enligt en ny studie.

Det är alltså inte sojaprodukter som driver på den ohållbara sojaodlingen, utan efterfrågan på framförallt kött, men även mejeriprodukter och en ökad efterfrågan på energigrödor för biobränslen.

6. Vi behöver använda sojan rätt

Enligt IPCC-rapporten från FNs klimatpanel om klimatlösningar så behöver vi konsumera mer klimatsmart om vi ska lyckas bromsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Totalt finns 1 miljard nötkreatur i världen. Boskapsdjur bidrar även till stora utsläpp av klimatbomben metan – en växthusgas som är 28 gånger mer potent än koldioxid.

Nötkreatur står för en tredjedel av de mänskligt orsakade metan-utsläppen. Om vi människor använder mer sojaprodukter och konsumerade mindre kött, så skulle det kraftigt minska vår miljö- och klimatpåverkan.

7. Du kan bidra till att stoppa ohållbart jordbruk!

Förutom att inrätta skogsreservat som skyddar minst 30 % av världens skogar senast 2030, så kämpar Greenpeace även för en ny stark EU-lag som skulle förhindra avskogning.

Det skulle vara ett stort, viktigt steg i rätt riktning för bland annat jordbruket eftersom företag då måste ha full koll på att varorna de importerar och säljer inom EU inte kommer från avskogning och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Exporterande företag och länder skulle därmed behöva ta hänsyn till vår natur, vilket skulle minske förekomsten av bulldozers som jämnar regnskog och andra naturområden med marken.

Amazonas regnskog och andra ovärderliga skogar och ekosystem behöver vår hjälp. Du kan hjälpa oss att pressa politikerna till att klubba igenom lagen genom att använda din röst – gör skillnad och skriv på vårt upprop här!

Så kan du stoppa naturförstörelse från att hamna i din varukorg – och skydda vår natur

Livsmedel i svenska butiker som kaffe, tandkräm, papper, schampo och inte minst kött bidrar till att ödelägga ömtåliga ekosystem. SKRIV UNDER för en stark EU-lag som garanterar varor utan bismak av skogsskövling och brott mot mänskliga rättigheter.

Engagera dig