Illegal skogsavverkning i Para-regionen i Amazonas, september 2019. (Foto: Fábio Nascimento, Greenpeace)

Under årets första fyra månader ökade skövlingen av skog i urfolkens territorium i Amazonas med 55 procent jämfört med samma period förra året enligt officiell data som Greenpeace Brasilien tagit del av.

Skogsskövlingen i urfolkens territorium i Amazonas sträckte sig över nästan 1 319 hektar (motsvarande över 1800 fotbollsplaner) mellan januari och april 2020 jämfört med 827 hektar under samma period 2019 enligt satellitbilder från Brasiliens nationella rymdforskningsinstitut. När den brasilianska regeringen permitterar statsanställda som ansvarar för att skydda skogen och samtidigt drar ner på resurserna för att bekämpa miljöbrott under coronapandemin förväntas skogsskövlingen öka ytterligare under andra kvartalet i år.

“Bolsonaro vänder inte bara bort blicken när illegala skogsavverkare och gruvarbetare fortsätter plundra urfokens territorium under pandemin, han planerar även att underlätta för dem. Stora folkgrupper och samhällen utan resurser att bekämpa viruset riskerar att försvinna om smittan sprids till deras territorium. Bolsonaros handlingar är kriminella och måste stoppas”, säger Carolina Marçal, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace Brasilien. 

Jaguar (Panthera onca) i Amazonas. (Foto: Valdemir Cunha)

Som vi skrivit om tidigare så är förstörelsen av Amazonas inte bara dåliga nyheter för de som har sitt hem där. Forskning visar på att zoonotiska virus där bland annat Nipah, Svininfluensan, Ebola och Covid-19, ingår till viss del beror på mänsklig exploatering av natur och vilda djur. Där det finns rik biologisk mångfald som invaderas av människor finns alla förutsättningar för spridning av zoonotiska virus. En stor tropisk regnskog som Amazonas med en stor variation däggdjursarter är extra utsatt. Och när skogsavverkningen där nu når nya rekordnivåer så ökar även risken att människor kommer i kontakt med vilda djur och smittas av nya virus som riskerar orsaka globala pandemier.

Även den globala klimatkrisen som hotar mänsklighetens framtid påverkas av den destruktiva skövlingen av Amazonas. I en kommentar till de katastrofala bränderna i Amazonas förra året som till stor del orsakas av den ökade skogsskövlingen skrev vi: “Skogsbränder och klimatförändringar fungerar i en ond cirkel: när antalet bränder ökar, så gör också växthusgasutsläppen det, vilket ökar planetens temperatur och förekomst av extrema väderhändelser som värmeböljor och torka.”

Bild från de omfattande skogsbränderna i Amazonas, augusti 2019. (Foto: Victor Moriyama / Greenpeace)

Amazonas är känd för sin rika biologiska mångfald. På bara fyra år har 600 nya djurarter dokumenterats i Amazonas, trots att det blivit allt svårare att genomföra miljöforskning i Brasilien på grund av Bolsonaro’s budgetnedskärningar. Tyvärr upptäcks dessa arter när deras habitat och existens hotas av skogsavverkning för att expandera jordbruk och gruvdrift. Den ökade skogsskövlingen kommer göra att ännu fler djurarter riskerar att försvinna från vår planet, för evigt.

Vi får ofta frågor om vad man som privatperson kan göra för att skydda Amazonas. Därför har vi samlat 5 enkla tips här. Genom att ändra sättet du konsumerar kan du visa solidaritet med ursprungsbefolkningen och vara en del av rörelsen som skyddar Amazonas. I en granskning som Fair Finance Guide och Aftonbladet gjort konstateras att svenska finansaktörer, inklusive AP-fonderna, investerat 3,5 miljarder kronor i fem bolag som kopplas till avskogning och övergrepp i Amazonas. Som bankkund kan du maila din bank och uppmana att man slutar stödja företag som skövlar Amazonas.

Vi på Greenpeace kommer fortsätta kämpa för att Amazonas ska skyddas och bevaras. Här kan du läsa mer om vad vi kunde åstadkomma förra året med stödet av våra ovärderliga supporters. Och det arbetet fortsätter även i år. Bland annat har Greenpeace Brasilien nu lanserat  “Tatiana de Carvalho”-stipendiet för att stödja forskningen om biologisk mångfald i Amazonas som verkligen behövs i en tid när den brasilianska regeringen underminerar forskning inom miljöområdet. 


Det råder ingen tvekan om att det skulle få förödande konsekvenser om vi förlorar Amazonas, inte bara för det rika djurlivet och ursprungsbefolkningen som lever där – utan även för hela vår planet. Kräv att Brasiliens regering stoppar exploateringen och räddar Amazonas genom att skriva under vår namninsamling HÄR.