Norges högsta domstol har tidigare meddelat att de ska pröva det historiska norska klimaträttsfallet “People vs. Arctic Oil”. Nu är datumet satt till den 4 november. Greenpeace, Natur och Ungdom och de andra miljöorganisationerna som drivit fallet är segervissa och ser fram emot att norges befolknings grundlagsstadgade rätt till hälsosam framtid upprätthålls av högsta domstolen.

Frode Pleym, chef för Greenpeace Norge förklarar:

Vi har en grundlagsskyddad rätt till en bra miljö och nu kan högsta domstolen infria denna rätt. Vi tror att Högsta Domstolen håller med oss om att aktivt söka nya oljefyndigheter i den sköra arktiska miljön är ett brott mot denna rättighet.

Under sju dagar ska samtliga 19 domare höra fallet och det innebär upplösningen för rättsfallet som Greenpeace och Natur och Ungdom drog igång 2016 genom en stämningsansökan mot norska staten för att de öppnade upp för borrande efter ny olja i Barentshav. Organisationen Mor- och farföräldrarnas klimatkampanj och Jordens Vänner i Norge har också anslutit sig. Folket mot arktisk olja skapades för att skydda människors rätt till en miljö som bidrar till en god hälsa och till en natur som främjar biologisk mångfald genom att stoppa expansionen av oljeverksamhet i Arktis sköra miljö.

Den juridiska grunden baseras på den norska grundlagen som säger att staten ska skydda människors rätt till en miljö som bidrar till en god hälsa för nuvarande och kommande generationer. Även i den svenska grundlagen finns en liknande formulering.

Denna mänskliga rättighet har skyddats av domstolar i andra länder. Nu senast i Nederländerna i det uppmärksammade “Urgendamålet”