Engagera dig

Klimatförändringar och plastföroreningar, gruvdrift och överfiske – hoten mot våra hav växer sig allt större och blir mer och mer akuta för varje dag som går.

Det finns en glimt av hopp. Forskare har ritat upp en räddningsplan för våra hav. Planen är ambitiös men lysande i all sin enkelhet: vi skapar ett nätverk av sammanhängande havsreservat runt vår blå planet och skyddar en tredjedel av världens hav från destruktiva mänskliga aktiviteter.

Om planen blir verklighet kan detta komma att bli den största skyddsinsatsen i människans historia, där miljoner kvadratkilometer hav blir till nya havsreservat.

Bana väg för havsreservat

Det är här det kärvar: för närvarande saknas nämligen möjligheten att skapa nya reservat utanför länders nationella vatten. Vi kan inte skydda dessa enorma delar av världshaven utan en global överenskommelse.

Regeringar har diskuterat ett avtal som detta i flera år (och i bakgrunden har vårt kampanjarbete pågått i över ett decennium) men nu börjar de riktiga förhandlingarna. Efter det senaste mötet i New York, kommer länderna i FN träffas för två ytterligare förhandlingsrundor – en i augusti, och en nästa år – där ett globalt havsavtal kan komma att skrivas under. En mer detaljerad översikt över vad Greenpeace kräver i förhandlingarna.

Hur det skulle se ut om 30 procent av haven skyddades.

Vilka stöttar ett starkt havsavtal?

Många regeringar världen över har redan uttryckt sitt stöd för ett starkt globalt havsavtal. Dess politiska ledare lyssnar till folket och vetenskapen, och väljer att göra det bästa för både människan och planeten.

Flera länder från Afrika, Stillahavsområdet och Karibien, Latinamerika och Europa håller med om att avtalet uttryckligen bör innebära skapandet av internationella havsreservat, och ersätta det misslyckade systemet med regionala avtal som vi har idag.

Det är upp till oss att stötta och uppmuntra de progressiva regeringarna, så att de med säkerhet vet om att en global rörelse står bakom dem att gå ännu längre.

Och vilka bromsar processen?

Vissa regeringar, som USA, Australien och Kanada saknar fortfarande ambition, medan Norge, Island och Ryssland i hög grad är bromsklossar för ett effektivt avtal. Den svenska regeringen har varit alldeles för tillbakadragen i den globala debatten. Till skillnad från andra progressiva länder har svenska representanter varit passiva och återhållsamma, både under förhandlingarna och i sina diplomatiska ansträngningar. Vi ska göra allt vi kan för att få dessa regeringar att höja sina ambitioner och för att deras medborgares och forskares röster blir hörda.

För tillfället kan förhandlingarna gå åt båda hållen, och de stora fiske- och gruvbolagen kämpar redan hårt för att upprätthålla det trasiga system som sätter vår blå planet i fara. Det är alltså upp till oss alla att se till att regeringarna gör rätt för sig.

När vi går samman kan vi förändra världen. Från att stoppa Shell’s oljeborrning i Arktis, till att få världens största tonfiskföretag att göra sitt fiske mer hållbart – vi vet hur vi står upp för våra hav och vinner.

Nu är det dags att ta ännu större krafttag. Under det närmsta året kommer denna kampanj behöva allt mod, all list och all kreativitet som går att frambringa. Men i dag behöver den bara ditt namn.

Engagera dig för haven.