'Thank You' from the Crew of the Esperanza. © Will Rose
Vill du göra mer?
Engagera dig ×

Förbjuda kärnvapen, vem vill inte det? Dessvärre inte Sveriges regering. I alla fall har Sverige beslutat att – tillsvidare – inte skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Idag överlämnade fem organisationer 35 686 namnunderskrifter till utrikesminister Ann Linde med kravet om att Sverige ska underteckna FN-avtalet som förbjuder kärnvapen.

Rolf Lindahl, Greenpeace, överlämnar tillsammans med Agnes Hellström från Svenska Freds, upprop för förbud mot kärnvapen till utrikesminister Ann Linde.

Greenpeace Sverige har drivit frågan aktivt på senare tid och 2017 gjorde vi en första delredovisning av namninsamlingen till utrikesdepartementet och i april 2019 krävde även Greenpeace international att Sverige ska skriva under konventionen.

För snart femtio år sedan, den 5 mars 1970 trädde det så kallade ickespridningsavtalet, NPT, i kraft. Redan innan det, 1968, var Sverige ett av de första länderna att skriva under. För Sverige markerade det slutet på planerna om en svensk atombomb. Det svenska undertecknandet markerade ett tydligt skifte. Sedan dess har Sverige tillhört de länder som mest aktivt drivit en nedrustningsagenda.

Följaktligen har det arbete som bedrivits i kärnvapenfrågan av civilsamhället i Sverige, inte huvudsakligen handlat om att ändra Sveriges position på ett radikalt sätt, utan mer om att lyfta vikten av nedrustning och om kärnvapnens oerhörda konsekvenser. Ett sentida exempel på detta är utbildningsmaterialet ”Lär om kärnvapen” som tagits fram i samarbete mellan Svenska Freds och Läkare mot kärnvapen.

Efter närmare femtio år av ickespridningsavtal har vi inte sett att ett av syftena med avtalet uppnåtts – en konkret kärnvapennedrustning. Att Sverige därför borde driva på för globalt avtal som förbjuder kärnvapen kan tyckas självklart. Åtminstone tycker fyra av fem svenskar det. Idag har drygt 35 000 av dessa gjort sin röst hörd till Sveriges regering.