När vi ska ta oss ur coronakrisen har vi en unik möjlighet att bygga ett starkare samhälle och en långsiktigt hållbar välfärd. Det är dags…

Engagera dig

Hur vi kan skapa en ljus framtid och hållbar välfärd genom att kickstarta samhällsomställningen? Och hur väljer vi att gå fram som samhälle efter krisen? Vi går igenom sju lösningar där samhällsomställningen behövs.

Spridningen av coronaviruset är en global samhällskris och en oerhörd tragedi. Krisen påverkar vår hälsa, våra liv och våra jobb, och det är av största vikt att samhället arbetar för att dämpa konsekvenserna av krisen så mycket som möjligt. Krisen har visat ett samhälle som med en utbredd empati och solidaritet, där vi människor, trots den sociala distanseringen, på något sätt har kommit närmare varandra. Vi har också fått bevittna ett politiskt ledarskap som visar att det är fullt möjligt att agera kraftfullt när det krävs. Nu är det viktigt att den handlingskraften följer med in i stimulanspaketen för att få ekonomin på fötter igen. Vad blir framtiden för vårt samhälle efter krisen? Vilken väg kommer vi att välja?

Välj en väg mot ett hållbart samhälle

Långsiktigt hållbara satsningar inom flera områden skulle idag kunna få samhället på fötter efter krisen, samtidigt som grunden för en stabil och långsiktigt välfärd kan läggas. Regeringen har ett enormt ansvar att använda våra resurser till att staka ut en ny väg framåt. Nu kan vi skapa en storskalig omställning inom samhällets alla sektorer för att trygga människors säkerhet, välmående, jobb och de ekosystem vi är en del av.

De åtgärder som regeringen väljer måste komma med villkor så att de inte motverkar Sveriges möjlighet att nå klimat- och miljömålen. Tvärtom, bör stimulanspaket, och de företag och aktörer som får del av dessa, bidra till att Sverige på sikt når Parisavtalet och våra klimatmål. 

Vad behöver samhället göra för en ljusare och grönare framtid efter Covid-19?

1. Införa långsiktiga åtgärder i samhällsekonomin – vår motor i omställningen

Kortsiktigheten i ekonomin har länge stått i vägen för en hållbar samhällsomställning. Vi måste prioritera långsiktighet. Åtgärder som skapar ett hållbart samhälle och en hållbar välfärd måste prioriteras.

2. Använda finanssektorn som ett verktyg

…för att styra mot ett hållbart samhälle. Finansdepartementet måste bli ett miljö- och klimatdepartement. De framsteg som vi redan uppnått genom åren måste nu säkras så att vi inte går tillbaka till det som var, även det var långt ifrån tillräcklig.

3. Bygga en grön infrastruktur för framtidens samhälle 

Statliga storskaliga infrastruktursatsningar har möjligheten att både skapa många arbetstillfällen i flera led och samtidigt skynda på den nödvändiga omställningen bort från förbränningsmotorn.

4. Skapa förutsättningar för en hållbar konkurrenskraftig industri 

Exportindustrin blir starkt påverkad av coronapandemin. Stimulansåtgärderna kan vara med och förbereda dessa nyckelindustrier i svensk ekonomi för att möta de ökande globala kraven på hållbarhet.

5. Skapa ett hållbart och smart energisystem 

Nu är ett gyllene tillfälle att accelerera omställningen i Sverige mot ett hållbart, effektivt och helt förnybart energisystem. Vi pratar förstås om sol, vind- och vattenenergi.

6. Skydda och restaurera ekosystem

Naturskydd och vård av både skog som hav är insatser som kan skapa arbetstillfällen, stärka den biologiska mångfalden och säkra de levande ekosystemens roll som kolsänka, det vill säga binda kolet i marken.

7. Skapa ett hållbart lantbruk med motståndskraft

Vi behöver ställa om till en produktion av livsmedel som ökar resiliensen, alltså lantbrukets motståndskraft mot klimatförändringar och smittor och ger jordarna möjlighet att själva sköta många av de biologiska processer som vi idag tvingar på dom. Det förbättrar vår självförsörjningsförmåga, skapar fler jobb och bidrar till en ökad förståelse för naturen och de biologiska systemen.

Vad är dina tankar och idéer kring hur vi bygger en hållbar framtid?

P.S Här hittar du Greenpeace formella kravlista om vad som borde prioriteras i de kommande stimulanspaketen: https://bit.ly/2x4DdxG