Greenwashing – vad är det?

Greenwashing är vilseledande eller olaglig marknadsföring. Det innebär att ett företag försöker skapa en bild av att vara miljövänliga genom att belysa enskilda miljövänliga insatser i sin marknadsföring.

Emma Thompson i aktion mot greenwashing med Greenpeace
Gustav Martner från Greenpeace i aktion mot Preem's greenwashing.

Vad är problemet med greenwashing?

Greenpeace arbetar intensivt för att stoppa all greenwashing, bland annat genom att granska påståenden i reklam och (i de fall de är felaktiga i miljöhänseende) anmäla den till Reklamombudsmannen eller Konsumentverket I de fall företagen fälls försöker vi sprida nyheten om detta så brett vi kan, så att det ska svida ordentligt för företagens anseende att fällas. Vi arbetar också för lagförbättringar inom reklam- och marknadsföring . Vårt mål är bl a att all fossil reklam ska förbjudas och att straffen för greenwashing ska skärpas. Nyligen lyckades vi få Stockholms Stad att påbörja ett införande av fossilreklamförbud.

Vad vi gör mot greenwashing

Greenpeace arbetar intensivt för att stoppa all greenwashing, bland annat genom att granska påståenden i reklam och (i de fall de är felaktiga i miljöhänseende) anmäla den till Reklamombudsmannen eller Konsumentverket I de fall företagen fälls försöker vi sprida nyheten om detta så brett vi kan, så att det ska svida ordentligt för företagens anseende att fällas. Vi arbetar också för lagförbättringar inom reklam- och marknadsföring . Vårt mål är bl a att all fossil reklam ska förbjudas och att straffen för greenwashing ska skärpas. Nyligen lyckades vi få Stockholms Stad att påbörja ett införande av fossilreklamförbud.

Det är lyckligtvis fler och fler som aktivt arbetar för att stoppa greenwashing. Flera europeiska städer inför nu förbud mot klimatskadlig reklam, Youtube och Google har beslutat om nolltolerans när det gäller desinformation om klimatkrisen och även reklambranschen har börjat diskutera hur de ska motverka greenwashing.

Andra företag som vi granskat och lyckats fälla för greenwashing är BMW, Lufthansa och Arla.

Preems reklamkampanjer

En av de mest uppmärksammade fallen av greenwashing i Sverige är oljebolaget Preems reklamkampanjer. Med bilder på gröna skogar, folkkära kändisar och prat om miljö- och klimatfördelar försöker Preem få sin utsläppstunga verksamhet att framstå som något bra för planeten. Det är långt ifrån sanningen. Under 2019 körde Preem en omfattande påverkanskampanj med en redaktionell och informativ ton. Annonserna var utformade för att likna journalistiska artiklar och reportage, vilket gjorde det svårt att skilja reklamen från redaktionellt innehåll. Kampanjen försökte på ett omfattande och systematiskt sätt påverka allmänhet och beslutsfattare under den tillståndsprocess som pågick kring Preems ansökan om att få expandera sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Projektet skulle öka koldioxidutsläppen med 1 miljon ton och göra raffinaderiet till Sveriges enskilt största utsläppskälla och påverka våra möjligheter att leva upp till internationella klimatåtaganden.

På “preemwashing.se” publicerade vi den fullständiga granskningen, med detaljerade exempel på hur Preems olika reklamannonser bryter mot marknadsföringslagen, vilseleder och ger ett missvisande intryck av att Preems verksamhet är hållbar och bra för klimatet. På sajten finns även en redogörelse för den etablerade metod som använts för att identifiera Preems greenwashing, samt den anmälan som Greenpeace skickat till Konsumentverket. Vår granskning ledde till att Konsumentverket inledde ett tillsynsärende mot Preem. Så småningom drog Preem tillbaka sin ansökan för att bygga ut sitt raffinaderi – att vi avslöjade deras greenwashing var första steget för att lyckas stoppa deras planer.

Mer om greenwashing: Om hur Preem struntar i Konsumentverket.

Sedan Greenpeace släppte undersökningen om Preems massiva och vilseledande påverkanskampanj har tusentals svenskar engagerat sig i namnunderskrifter och protester mot greenwashingen och uppmanar Konsumentverket att agera. Nu visar det sig att Konsumentverket kritiserade Preem redan 2012 och att Preem då lovade att vara försiktigare med sin miljöargumentation. Ett löfte som bevisligen inte värt nånting nu när Preem är sugna på att bygga ut. Nu undrar vi: Vad gör Konsumentverket när företag struntar i sina löften?

Gustav berättar om ett fossilt reklamförbud och civil olydnad

Kampanjen för ett fossilreklamförbud arbetar för ett förbud på EU-nivå, genom ett europeiskt medborgarinitiativ. Hör aktivisten Gustav Martner berätta om kampanjen, om fredliga aktioner och civil olydnad. Något som Greenpeace använt även i den här kampanjen.

Kapten Röd läser sagan om björnen Boel och fossilreklamen

Hur kommer det sig att företagen som släpper ut mest koldioxid är mest förtjusta i att visa snö och is i sina annonser? Det undrar isbjörnen Boel vars nyfikenhet leder till fångenskap, döda skogar och event marketing. Sagan om björnen Boel och fossilreklamen är berättad av Björn Nilsson, a k a Kapten Röd, musiken är av Hofmästarn och illustrationerna av Mikel Nilsson. Civil olydnad av Greenpeace.

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen