Spara energi och resurser – vägen till fred, säkerhet och välstånd

Måndag 4 juli 17.30 – 19.00, Nowas trädgård på Mellangatan 7

Enligt FN och World Economic Forum risk report står vi inför massiva kriser och samhällsproblem. Är det möjligt att undvika kollaps genom att spara energi och resurser?

Välkommen till ett samtal mellan Amory Lovins, författare, fysiker och tidigare ordf. för Rocky Mountain Institute, ”The Einstein of Energy Efficiency”, med på TIMES top 100 lista och Tomas Kåberger, professor på Chalmers Technical University i industriell energi policy, tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.

Samtalet modereras av Isadora Wronski, senior strateg på Greenpeace Norden 

Aldrig tidigare i världshistorien har vi stått inför samhällsutmaningar av den magnitud vi nu gör. Kriserna är sammankopplade, förstärker varandra och tiden att agera för att undvika tipping points är knapp. Vi kommer behöva minska vår energi- och resursanvändning oavsett vi vill eller inte. 

Två av världens främsta experter på energiomställning möts i ett samtal om hur vi kan adressera de utmaningar vi står inför. Kan vårt sätt att hantera kriget i Europa och dess konsekvenser för det globala energisystemet bli en språngbräda mot ett bättre samhälle och de lösningar art- och klimatkrisen kräver?

Här är en länk till eventet i Almedalsveckans officiella program.

Systemomställningssamtal ombord på segelbåten Flykt

I podden systemskiftet har vi under året undersökt vilka genomgripande förändringar som krävs för att säkra vår framtid. I våras arrangerade vi en stor  systemomställningsmiddag och nu fortsätter det djupa samtalet om den nya världen vi måste skapa i Almedalen. 

Det finns begränsat med platser så skicka ett mail till Isadora Wronski om du är intresserad av att delta.

Hur kan vi använda nästa kris för att katalysera snabb samhällsomställning mot ett samhälle inom planetära och sociala gränser?

Måndag kväll 4 juli, Segelbåten flykt, hamnen

”Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring. Vilka åtgärder som vidtas vid en sådan kris beror alltid på vilka idéer som är i omlopp.”

Vi tror att det ligger en djup sanning i detta citat av Milton Friedman, men också att insikten är underutnyttjad av alla vi som vill skapa ett bättre och rättvisare samhälle som undviker kollapser av ekosystem och vårt samhälle. Så vad kan vi göra då? Vad kan du göra för att samhället inte ska förspilla även nästa kris?

Pandemin visade att politiken snabbt och plötsligt kan bryta de ramar som innan verkade orubbliga. Men det visade också att det saknas tillräckligt etablerade idéer och verktyg för  systemskiften som kan leda till  ett bättre samhälle inom planetära och sociala gränser. Utan dessa kommer kraften i nästa kris endast utnyttjas för att bevara dagens ohållbara samhällsordning.   

Denna kväll vill vi undersöka vilka systemskiftande verktyg som bör prioriteras och hur dessa kan etableras tillräckligt inom avgörande delar av samhället så att de står redo när nästa stora kris slår till. Alla som vill hjälpa oss att fördjupa dessa tankar och förverkliga systemskiften som framtidssäkrar samhället är välkomna att delta i detta samtal.

Hur introducerar vi ett nya ekonomiska system som håller oss inom planetära och sociala gränser?

Tisdag kväll 5 juli, Segelbåten flykt, hamnen

Det börjar råda konsensus om att nuvarande ekonomiska system inte längre tjänar oss och att det kommer vara omöjligt att lösa de samhällsproblem vi står inför så länge vi har ett ekonomiskt system som koncentrerar makt och kräver oändlig tillväxt på en ändlig planet. FNs generalsekreterare, António Guterres sa vid Sthlm+50 ”We must place true value on the environment and go beyond Gross Domestic Product as a measure of human progress and well-being.” Välkommen att delta i ett samtal där vi undersöker alternativen och hur tar vi oss dit.

Vad behöver vi för värdeförskjutningar i samhället för att hantera det planetära nödläget?

Onsdag kväll 6 juli, Segelbåten flykt, hamnen

Vårt nuvarande samhällsbygge håller på att förstöra allt som lever och de planetära system som utvecklats under miljontals år. Vi har byggt in oss i en ekonomi som lever sitt eget liv och inte längre tjänar oss. Nu krävs perspektivförskjutning på alla nivåer och en diskussion om vad som egentligen är viktigt. Vår kultur och det gemensamma måste stödja vår utveckling, inte utrota och förgöra. Vi måste lyssna in, tänka efter och känna in. Vi måste börja  samarbeta, vårda och förvalta – skapa en typ av gemenskap.

Välkommen att delta i ett samtal om hur tar vi oss;
Från ägandeskap – till förvaltande
Från exploatering – till vårdande
Från rovdrift – till gåvor 
Från konkurrens – till samarbete
Från individualism – till det gemensamma
Från konsumtion – till skapande
Från dualism – till monism
Från passiva medborgare – till aktiva samhällskapare
Från krig – till fred
Från våld – till kärlek
Från stress – till balans
Från ökande klyftor – till jämställdhet/jämlikhet 
Från ohälsa – till hälsa
Från det osunda – till det sunda 
Från beroende och medberoende – till frihet

Ladda ner Greenpeace förslag för Ett nytt samhällssystem inom sociala och planetära gränser.