🇬🇧 Read the page in English here*

Vi är många som känner mer och mer desperation över våra ledares brist på handlingskraft och brist på agerande i linje med klimatvetenskapen. Vår planet kokar medan utsläppen fortsätter att öka. En miljon arter riskerar att utrotas, och hundratusentals har redan gått förlorade. Tomma ord kommer inte att rädda oss, vi måste ställa makthavare till svars för deras passivitet och skadliga handlingar. Civil olydnad är ett viktigt verktyg för att åstadkomma den förändring som vi så desperat behöver. 

I Sverige har civil olydnad använts sedan lång tid tillbaka för att skapa förändring och stärka demokratin. Strejkrätten skapades till exempel genom att den tidiga arbetarrörelsen, i strid med då gällande svensk lag, gick ut i strejk, och på så sätt förändrades lagen.

Vad är civil olydnad och varför använder vi det?

Civil olydnad är en osjälvisk och moraliskt motiverad handling som bryter mot lagen eller sociala normer i syfte att förhindra skada eller skapa positiv förändring för medmänniskor och samhälle. Greenpeace använder fredlig civil olydnad eftersom vi, tillsammans med många andra, anser att det är vår moraliska plikt att agera för att skydda vår planet, det enda hem vi har.

Vårt juridiska system är inte alltid i linje med vårt moraliska medvetande, det som är lagligt är inte alltid moraliskt försvarbart och det som är olagligt är ibland moraliskt försvarbart. Till exempel oljebolagen som borrar efter olja och gör miljardvinster med vetskapen att det eskalerar en redan brinnande klimatkris där människor, i framförallt globala syd, tvingas fly hem och hus på grund av torka, översvämningar eller andra extremväder. De må agera lagligt, men det är inte moraliskt försvarbart. I en demokrati är det viktigt att medborgare är egna tänkande och agerande individer med en egen moralisk kompass, ibland innebär det att vi blir olydiga medborgare. Som Anne Ramberg, tidigare generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund sa i hennes Sommar i P1,

I en perfekt demokrati är olydnad överflödigt. Men sådana demokratier finns inte. Inte ens i Sverige.

Greenpeace använder civil olydnad som sista steg. Innan vi ens överväger direkta aktioner ägnar vi lång tid åt att samla in bevis, undersöka problemet och hitta lösningar. Vi arbetar för att vara konstruktiva, vi pekar inte bara finger på problemen utan även på de lösningar som finns. Greenpeace grundliga förarbete gör att vi tryggt kan stå bakom våra aktioner.

Civil olydnad är en säkerhetsventil i ett demokratiskt samhälle. Vanliga människors vilja att utföra civil olydnad för att kämpa mot orättvisa och naturförstörande företag och ledare, visar hur allvarlig frågan är. Greenpeace-aktivister är villiga att ta risker för att stå upp för den planet som vi alla är beroende av.

Hur är det att vara aktivist med Greenpeace?

Greenpeace-aktivister är kunniga, engagerade och modiga. Men de är också bara vanliga människor som gör vad som krävs för att skydda vår framtid. 

Våra aktivister arbetar tillsammans och tar hand om varandra, det är en atmosfär och gemenskap alla aktivister förväntas bidra till. Aktivism kan vara tufft, det finns både toppar och dalar, det kan vara lika spännande som utmattande. Samtidigt kan du förvänta dig många skratt längs vägen och många nya färdigheter, vänner och äventyr.  

Aktivisternas säkerhet är alltid högsta prioritet under aktioner och Greenpeace tillhandahåller ett omfattande stödpaket för aktivister och volontärer som engagerar sig med oss. Vi säkerställer, till högsta rimliga nivå, våra aktivisters fysiska och psykiska välbefinnande och säkerhet före, under och efter deltagande i en aktion. Därför har Greenpeace grundliga träningar i alla delar av en aktion.  

Jag känner alltid en känsla av gemenskap och kamratskap när vi träffas och förbereder oss för aktioner – det känns som en familjesammankomst!

Pattie, Greenpeace-aktivist

Vem kan bli aktivist hos Greenpeace?

Kort sagt – alla! (Som är över 18 år.) Du behöver inte vara extra modig eller vältränad för att vara aktivist. Om du har särskilda tillgänglighetsbehov ser vi till att dessa tillgodoses så långt det är möjligt. På Greenpeace tror vi att det finns många sätt att vara aktivist på – att klättra upp på oljeriggar eller blockera ett stort fartyg i en kajak är inte för alla. Greenpeaces volontärer gör ett enormt arbete med att påverka opinionen och sprida verktyg som folk kan använda för att göra sina röster hörda. Aktivism kan handla om allt från att måla banderoll en eftermiddag, skriva mail till dina folkvalda, till att laga mat under en aktion.  

Allt du behöver för att vara aktivist är ett engagemang för att skydda vår planet och människorna på den.  Låter det som något för dig? Anmäl ditt intresse här!

Hur blir jag aktivist för Greenpeace? 

Det första steget mot att bli aktivist med oss är att gå vår heldagsträning Introduktion till civil olydnad. I den träningen får du lära dig mer om fredlig civil olydnad och hur Greenpeace använder metoden. Skriv upp dig här! 

Det andra steget är en helgträning i fredlig direkt aktion, en så kallad NVDA träning (Nonviolent Direct Action). Denna träning lär dig hur man agerar på ett säkert och effektivt sätt under pressade situationer. Under helgen får du möjlighet att träffa andra aktivister och utmana dig själv i en trygg miljö. Träningen omfattar allt från hur man fysiskt och mentalt förbereder sig för att agera, till deeskaleringstaktik, säkerhet, rättsliga förfaranden, blockeringsteknik, medieträning och mycket mycket mer. Personer som framgångsrikt slutför denna träning är mer än välkomna att delta i Greenpeaces aktioner!  

Greenpeace-aktivister kan sedan välja att anmäla sig till någon av våra specialiserade aktionsteam, t.ex. klätterteamet, kajakteamet eller båtteamet, som alla har omfattande och grundliga träningar. Aktionsteamen träffas flera helger per år för att upprätthålla sin kunskap och sina färdigheter, helger som dessutom är perfekta tillfällen att få umgås med sina med-aktivister!

Utöver aktivist-träningar har vi flertalet träningar för volontärer, läs mer om volontärarbete här

Vi erbjuder första-hjälpen-träning till alla aktivister. Alla träningar är gratis och Greenpeace täcker alla kostnader för aktivister under utbildning och aktiviteter, såsom resor, mat, boende etc.

Anmäl dig här som Greenpeace-aktivist och var med och påverka!

Ju fler vi är, ju starkare blir vi! Vi ser fram emot att höra från dig.

Årliga nordiska volontärrapporter

Se mer om vad Greenpeace-volontärer har åstadkommit under åren i våra årliga volontärrapporter.