Inom Greenpeace har vi sedan starten 1971 ibland använt oss av civil olydnad för att skapa förändring. Vi håller oss till den civila olydnadens fyra principer såsom de tillämpades av Mahatma Gandhi och Martin Luther-King:

Civil olydnad och icke-våldsaktioner kan skapa politisk förändring. Det är något som alla demokratiska samhällen behöver för att fortsätta utvecklas. Tack vare Greenpeace aktioner är det inte längre tillåtet att dumpa radioaktivt avfall i havet.

Action at Statoil Rig in the Barents Sea. © Anonymous
Aktivister ockuperar Statoils oljerigg i Barents hav.

Vi för en ständig dialog med makthavare i riksdag, regering, myndigheter och företag för att förmå dem att verka för ett samhälle som inte utvecklas på bekostnad av klimat och miljö. Vi vill också inspirera andra människor till att själva agera för miljön.

När det inte räcker använder vi oss av direktaktioner för att rikta strålkastarna mot miljöbrott som annars får fortgå i det tysta. Som global miljöorganisation har vi också fördelen att med hjälp av våra fartyg kunna ta oss till de mest avlägsna platser, där brott mot naturen annars kan fortsätta utan vår kännedom.