Greenpeace och Natur och Ungdom överklagar idag domen i klimaträttegången mot norsk oljeborrning i Arktis till Högsta domstolen i Norge.Om Högsta domstolen godkänner överklagandet, blir det första gången som artikel 112 i den norska grundlagen testas i Högsta domstol. Grundlagen förbinder staten att skydda framtida generationers rätt till en säker och hälsosam miljö. Skulle organisationerna vinna i rätten, innebär det att miljontals ton olja att stannar under havets botten och klimatet kommer att besparas miljoner ton växthusgaser.

Rättegången avser brott mot den norska grundlagens miljöparagraf 112 och tilldelning av tio nya oljelicenser i ett helt nytt område i Barents hav. När licenserna beviljades, bara veckor efter att Norge skrivit under Parisavtalet, var det första gången på 20 år som norska staten öppnade upp helt nya områden för oljeborrning. Organisationerna anser att klimathotet är så pass allvarligt att de nu vädjar direkt till Högsta domstolen.

– Vi förväntar oss att Högsta domstolen ger klimatet det skydd som krävs. Det finns redan tillräckligt med koldioxid i atmosfären för att på allvar skada allas vår framtid. Genom att öppna upp dessa orörda områden för oljeborrning smugglar norska staten effektivt sina utsläpp utanför sina egna gränser och driver på klimatförändringar som sedan påverkar människor och natur runt på hela planeten, säger Truls Gulowsen, chef för Greenpeace i Norge.

Organisationerna vann en viktig delseger i januari när Oslo tingsrätt erkände att grundlagens miljöparagraf 112 är en riktig rättighetsklausul. Detta hade bestrids av stats- och regeringsadvokaten Fredrik Sejersted. Trots detta blev staten friad från brott med hänvisning till att utsläppen från norskproducerad olja och gas utomlands inte var statens ansvar och inte omfattades av grundlagens miljörättigheter.

Advokat Cathrine Hambro vid Wahl-Larsen Advokatfirma representerar miljöorganisationer tillsammans med Emanuel Feinberg vid Glittertind advokatbyrå.

– Syftet med artikel 112 är att skydda människors och framtida generationers miljörättigheter. Om utsläpp från norskproducerad olja bryter mot dessa rättigheter är det ett brott mot oavsett var oljan förbränns, säger Cathrine Hambro.

522 000 människor från hela världen har hittills undertecknat ett upprop som stöder rättsfallet.

KONTAKT:
Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, +47 901 07 904
Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, +47 468 92 288