När vi ska ta oss ur coronakrisen har vi en unik möjlighet att bygga ett starkare samhälle och en långsiktigt hållbar välfärd. Det är dags…

Engagera dig

Regeringen och stödpartierna ger flygbolaget SAS och flygplatsbolaget Swedavia miljarder i stöd.

Aeroplanes in UK. © Will Rose

Flygsektorn är en av de branscher som påverkats av coronakrisen. Greenpeace har tidigare uppmuntrat regeringen att i coronakrisens kölvatten satsa på  utbyggd kollektivtrafik där järnvägsnätet uppgraderas till morgondagens krav både vad gäller ökad godstrafik samt utökad möjlighet att ersätta flyget. Dagens stödpaket visar inte på den tendesen, menar Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace.

– Offentliga medel måste gå till en omställning av transportsektorn och satsningar på infrastruktur och mobilitetslösningar som gör Sverige till det fossilfria välfärdsland regeringen har satt som mål att vi ska vara. Det går inte att komma runt det faktum att flyget både på kort och lång sikt av klimatskäl måste minska. Det är inte heller varken troligt eller önskvärt att flyget ska vara motorn i framtidens transportsystem, säger Rolf Lindahl

Många medier har rapporterat att hårda klimatkrav ställs i samband med stödpaketen. Där är den springande punkten flygets volymer, som måste minska rejält.

Flyget är idag det klimatmässigt absolut sämsta färdmedlet. Ett grönt eller hållbart flyg är inte något som realistiskt kan komma till stånd i närtid. Vi måste helt enkelt minska flygets volym och prioritera andra lösningar för resor och transport av varor. Statliga stöd borde därför riktas mot de tranportlösningar vi behöver i framtiden, inte de vi måste bort ifrån, säger Rolf Lindahl, kampanjledare för klimat- och energifrågor på Greenpeace

Så sent som i förra veckan annonserade regeringen att de bildar ett klimatkollegium, som ska ledas av statsminister Stefan Löfven. Syftet med denna grupp ministrar är att klimatpolitiken ska få genomslag på samtliga politikområden.

Alla investeringar i infrastruktur som låser in oss i ett fossilberoende motverkar våra klimatmål. I regeringens arbete med att säkra vår framtid, följa klimatlagen och påbörja den omställning och klimatanpassning av samhället som krävs måste stödpaketen också bidra till dessa mål, säger Rolf Lindahl.

Satsa på människors långsiktiga försörjning
Greenpeace har vid flera tillfällen understrukit vikten av att stöd, inte minst till utsläppstunga industrier som måste skära ner på sin verksamhet, ska gå till den omställning som behövs för att säkra arbetstillfällen på lång sikt.

Eftersom vi måste minska våra utsläpp är det viktigt att fokus är på en omställning som rustar människor, säger Rolf Lindahl