EU-kommissionen och EU:s medlemsländer planerar att investera 40 000 miljarder i stimulanspaket till följd av coronapandemin. Greenpeace varnar för att offentliga stöd riskerar att gå till fossilindustrin och kräver att EU-kommissionen inrättar en funktion som bevakar stödpaketen så att de går i linje med Parisavtalet.

De olika stöd som föreslagits av EU-kommissionen och medlemsländerna uppgår till hela 40 000 miljarder kronor vilket utgör mer än en fjärdedel av EUs BNP och omkring 90 000 kronor per EU-medborgare. Idag publicerar Greenpeace en analys som visar att stimulanspaket på nationell nivå kan riskera att gynna fossilindustrin genom flera olika typer av skattelättnader och förändringar i regelverk. 

Den 19 juni träffas EU:s regeringschefer i det europeiska rådet för att diskutera stimulansspolitiken till följd av coronapandemin. Greenpeace kräver att EU-ledarna ska slå fast att samtliga stimulansmedel måste vara i linje med Parisavtalet och ska bidra till en rättvis omställning mot ett hållbart EU.

Stefan Löfven måste arbeta för att få mekanismer på plats som ser till att offentliga stöd, inom Sverige såväl som EU, går till den omställning vi behöver, och inte ytterligare låser in oss i fossilberoendet, säger Rolf Lindahl, kampanjledare i Greenpeace Sverige.

Den svenska EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) som leder parlamentets arbete med att ta fram EU:s klimatlag har påpekat att ett pausat klimatarbete som följd av coronakrisen enbart leder till fler kriser framöver. “Vi har inte lyxen att kunna välja mellan kriser. Den globala upphettningen väntar inte på att vi klarar av corona först” 

Greenpeace varnar nu att offentliga stöd riskerar gå till fossilindustrin eller låsa in oss i ett långsiktigt fossilberoende. Flygindustrin är ett av de mest uppmärksammade fallen av detta där stöden inom EU till flyget hittills uppgått till 330 miljarder. Så sent som i måndags meddelade också Sveriges regering att man är beredd att stödja SAS med fem miljarder

Vi har funnit att det ekonomiska stödet som nu delas ut i många fall  blir ett skyddsnät för fossilindustrin och riskerar att låsa in oss i stora växthusgasutsläpp under en lång tid framöver. Oavsett om detta är avsiktligt eller inte så är det oförsvarbart att regeringar använder våra offentliga medel till saker som motverkar en ambitiös och rättvis omställning, säger Georgia Whitaker, kampanjledare som arbetar med EU:s klimatambition och fossilfrihet på Greenpeace.

I analysen föreslår Greenpeace fyra punkter som villkor för stimulanspaketen:

  • hårda klimatkrav på stimulanspaketen
  • exluderande av fossilsektorn vad gäller subventioner och lån från centralbanker
  • inga försvagningar i klimatlagstiftning
  • transparens runt stimulanspaketen

Här hittar du Greenpeace analys

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2020/06/f3a54f1f-report-covid-recovery.pdf

Kontaktpersoner:

Markus Mattisson, Greenpeace Sverige, kommunikationsansvarig
+46(0)70 397 66 72, [email protected]

Georgia Whitaker Hughes, Greenpeace Netherlands, Lead Campaigner for EU Climate Ambition and Fossil Free Future, +44 797 136 7184, [email protected]

Juha Aromaa, Greenpeace Nordic, Communications officer for EU Climate Ambition and Fossil Free Future, +358 50 369 6202, [email protected]