Idag presenterade miljö -och klimatminister Isabella Lövin och finansmarknads och bostadsminister Per Bolund regerings miljö- och klimatposter i regeringens, Liberalernas och Centerpartiets budgetförslag.

– Det är positivt att regeringen skjuter till pengar men att kalla det ett “sjumilakliv för klimatet” är överdrivet. Klimatkrisen är det största hotet mot mänskligheten men tillskottet är inte i paritet med det hotet och den omställning som behövs. Försvaret får ett nästan dubbelt så stort tillskott per år och den totala försvarsbudgeten är fem gånger större än den för miljö- och klimat. Regeringen och samarbetspartierna behöver rita om hela kartan för vad Sverige prioriterar och inte prioriterar och växla om budgeten så att den i sin helhet ställer om Sveriges ekonomi så att vi når våra klimatmål, säger Parul Sharma, chef för Greenpeace i Sverige

– Budgetförslagen för klimat- och miljö är välkomna, men är i förhållande till de utmaningar för klimat och biologisk mångfald vi står inför alldeles för små. Samtidigt är detta bara en del av den totala budgeten som inte ger hela bilden och problemen finns huvudsakligen inom andra områden. Sverige subventionerar till exempel fortfarande fossila bränslen med miljardbelopp och planer finns på utbyggd fossil infrastruktur, säger Rolf Lindahl, kampanjledare för klimat- och energifrågor på Greenpeace

– Att regeringen och samarbetspartierna tillför medel till elektrifiering av tunga vägtransporter måste ses som ett erkännande av att förbränningsmotorns tid är förbi. Det är välkommet men medlen måste mångdubblas, säger Lina Burnelius, skogsexpert på Greenpeace

– Friska ekosystem är vår främsta allierade i kampen mot klimatförändringarna och för att hantera konsekvenserna av den globala upphettningen. De initiativ för att skydda biologisk mångfald som finns i budgeten måste också kompletteras med lagstiftning. Avverkning av kontinuitetsskog måste bli olagligt och det samma gäller de bekämpningsmedel inom jordbruket som hotar den biologiska mångfalden, säger Lina Burnelius

– Det är välkommet att regeringen nu sätter in mer medel för snabba akuta insatser för skyddsvärd natur, bland annat skog, som nu är under hot. Varje krona som läggs på arbetet med skydd av kontinuitetsskog och restaurering av värdetrakter behövs. Det här är ett första steg för att skydda och restaurera mer skog i Sverige och ett steg mot det landskapsperspektiv på naturskydd som ansvariga myndigheter efterfrågar. Den nationella strategin för formellt skydd av skog får med detta ett välkommet tillskott, säger Lina Burnelius

– Inget gör klimatet än större tjänst än ökat naturskydd. Det finns ingen teknik för negativa utsläpp som kan jämföras med skydd av den sista naturskogen. Det hade varit på sin plats om regeringen, istället för att lägga stora medel på teknologi som ännu inte finns, förstärkt naturskyddet ytterligare, det är en lösning som vi vet fungerar redan imorgon,  säger Lina Burnelius

 

Kontaktperson

Markus Mattisson

Kommunikationsansvarig, Greenpeace

[email protected]

070 397 66 72