När riksdagsledamöterna gick sin traditionsenliga promenad till riksdagshuset för arbetsårets öppnande möttes de av aktivister från Greenpeace som påminde dom om att detta år måste bli året då klimatlöften infrias.

 Bin bar högtalare och ur dessa flödade Stefan Löfvens röst som upprepade meningen “Tiden för ursäkter och misslyckanden är sedan länge förbi, världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet”. Meningen kommer från statsministerns regeringsförklaring 2014. Greenpeaceaktivister hängde också en nära 100 meter lång banderoll på Vasabron som upprepade statsministerns mening.

– Det är inte mer än rimligt att våra folkvalda nu lever upp till sina ord och ser till att vi lever upp till våra internationella åtagande, vår grundlag och de av riksdagen beslutade miljö- och klimatmålen. Allt annat är att gå emot lagen. Den klimathandlingsplan som tas fram i höst måste bli det vassa instrument för omfattande åtgärder som situationen kräver, säger Parul Sharma, chef för Greenpeace i Sverige

Med aktionen vill Greenpeace påminna beslutsfattare om vad de under många år lovat men ännu inte klarat leverera på. Greenpeace sverigechef Parul Sharma skickade förra veckan personliga hälsningar till riksdagspartiernas partiledare med samma uppmaning.

– Våra politiker har målat in oss i ett hörn och för varje penseldrag förlorar vi handlingsutrymme i klimatfrågan. Det var fem år sedan statsministern konstaterade att tiden för misslyckanden och ursäkter är förbi, men utsläppen minskar inte i den takt som behövs. Regering och riksdag som talat om omställning står nu vid vägs ände och har valet att antingen agera nu och lägga grunden för en framtid där kommande generationer har de valmöjligheter som vi idag tar för givet, eller så fortsätter de i invanda spår, spår som leder oss på en allt smalare stig där vi för varje steg vi tar helt enkelt måste anpassa oss till en värld där naturresurserna blir allt mer fåtaliga, där de beboeliga delarna av planeten blir färre och där konflikter runt de få resurserna som finns kvar blir fler, säger Parul Sharma

Med aktionen vill Greenpeace påminna beslutsfattare om vad de under många år lovat men ännu inte klarat leverera på och att detta arbetsår måste bli året de håller vad de tidigare lovat.  Greenpeace sverigechef Parul Sharma skickade förra veckan personliga hälsningar till riksdagspartiernas partiledare med samma uppmaning.

Regeringen har visat sig villig att använda delar av det klimatpolitiska ramverket för att pröva Preemraffs expansionsplaner i Lysekil, men Greenpeace menar att detta måste bli regel snarare än undantag.

– Jag hoppas att klimatlagen visar sig bärkraftig nog i detta ärende, och jag räknar med att vi kommer se flera liknande fall. Preem i Lysekil är en av de anläggningar i Sverige som orsakar störst utsläpp av växthusgaser men den är långt ifrån den enda verksamheten som hotar vårt klimat. Planerna på expansion av Arlanda och AP-fondernas innehav i fossil verksamhet är exempel på statliga investeringar som, enligt samma logik, borde vara strängt förbjuden, säger Parul Sharma

När riksdagen nu inleder sitt arbetsår gör de det i kölvattnet av ett år där varningsrapporterna om klimatkrisen duggat tätt. IPCC:s 1,5-gradersrapport i oktober har följts av FN:s varning för massutrotning av arter och senast IPCC:s landanvändningsrapport som tydliggör att vårt förhållande till vårt land har ställt oss på ruinens brant.

– Tiden är förbi. Förbi för misslyckanden och ursäkter, förbi för falska klimatlösningar som biodrivmedel, förbi för statliga subventioner av- och investeringar i fossilindustrin och klimatskadlig infrastuktur, förbi för markanvändning som skövlar vår sista natur och med det vår främsta allierade i kampen mot den globala upphettningen, förbi för politiker som inte använder det förtroende de fått från väljarna för att tillse en rimlig framtid för oss alla, avslutar Parul Sharma

Här kommer det fler bilder från dagens aktion:
https://drive.google.com/drive/folders/1twToAHfZfBW6R33eyF-OKPi5JaEgB_LW

 

Kontakt:

Markus Mattisson

kommunikationsansvarig Greenpeace

[email protected]

070 397 66 72