Activists from Greenpeace Nordic are blocking a crude oil tanker from approaching and unloading its cargo to Preem’s oil refinery in Lysekil. The activists are calling for Sweden’s Prime minister Stefan Löfven to deny Preems application to expand the oil refinery. If the Swedish government grants Preem permission to expand, it would increase the CO2 emissions from Preemraff by one million tonnes per year and make the refinery the single biggest source of CO2 in the country. An expansion of Preemraff would be incompatible with Sweden reaching its national emissions targets and Its commitments under the Paris agreement. © Andrew McConnell / Greenpeace

Preem drar tillbaka sina planer på att expandera sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Det är en vinst för klimatet, demokratin, för miljörörelsen och för allas vår framtid.

– Det här är ett välkommet besked, det är en seger för demokratin och för den hållbara framtiden. Det hade varit helt orimligt att expandera fossil verksamhet i det klimatnödläge som vi befinner oss i, säger Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige

Greenpeace välkomnar att Preem sällar sig till de som inser att fossila investeringar hör till det förgångna. Om Preem nu vill satsa på att verkligen göra en hållbar omställning, så är det viktigt att fossila bränslen inte byts ut mot biobränslen. som precis som de fossila orsakar koldioxidutsläpp och dessutom tränger undan biologisk mångfald och försvagar våra ekosystem, vår viktigaste allierade i kampen mot klimatkrisen. Förbränningsmotorns tid är förbi. I en hållbar framtid kan vi varken bränna olja eller skog för att skapa energi.

– Ska vi ha en chans att leva upp till Parisavtalet och ha en framtid var det helt omöjligt att fortsätta med de här planerna. Det fanns inget annat alternativ, säger Isadora Wronski

Under augusti gjorde nätverket Stoppa Preemraff och Greenpeace flera aktioner för att sätta press på regeringen att säga nej till Preems expansionsplaner. Dagens beslut från Preem är ett tydligt bevis på att civil olydnad och protester gör skillnad och är ett avgörande fundament i vår demokrati. 

En stor del av diskussionerna kring oljeraffinaderiet har varit att jobbargument ställts emot miljö, men enligt Preem själva så bygger dagens besked bland annat på att en expansion av raffinaderiet inte varit tillräckligt lönsamt. Greenpeace har tidigare påpekat att det inte finns en motsättning mellan jobb eller klimatfrågan, utan att samhället behöver ställa om till en välfärd där hållbara jobb går hand i hand med de planetära gränserna.

– Självklart behöver vi en grön omställning. Vilken aktör som kommer leverera det återstår att se. Förbränningsteknologins tid är förbi, vi kan varken bränna fossila bränslen, olja eller skog för att skapa energi, utan vi behöver minska vår energianvändning, säger Isadora Wronski


— SLUT —

Övrigt

Foto och videomaterial från Greenpeace aktion i Lysekil finns här

Pressbild på Isadora Wronski finns här

Greenpeace uppmärksammade i våras att Preems reklam innehöll omfattande Greenwashing som bröt flera marknadsföringslagar och lämnade därför in ett klagomål till Konsumentverket som har öppnat ett tillsynsärende mot Preem.

Pressmeddelande från Greenpeace aktion i Lysekil finns här.

En mediabriefing med fakta om Preems expansionsplaner finns här.

Kontakt
Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige

070-301 25 34

Fanny Jönsson, kommunikationsansvarig

070 283 30 36