bifångst djävulsrocka

London, 13 april 2021 – En färsk rapport från Greenpeace visar att fisketrycket i den Indiska oceanens öppna hav hotar regionens välmående, kustsamhällenas försörjning och flera av de arter som lever där. Regeringar har misslyckats att agera. Greenpeace dokumenterade ett utbrett användande av destruktiva fiskemetoder, till och med så kallade “dödsväggar” som förbjöds av FN redan för 30 år sedan. 

Will McCallum, från Greenpeace UK:s Protect the oceans – kampanj säger:  

Dessa förkrossande scener visar bara ytan av vad som försiggår i våra laglösa hav och vi vet att det är många fler som verkar i skuggan av regelverken. Genom att skruva ner ambitionerna kring havsskydd till förmån för fiskeindustrins intressen, bidrar den Europeiska Unionen till ett ökat tryck på redan försvagade ekosystem. Vi kan inte tillåta fiskeindustrins “business as usual”. Vi måste återställa havens hälsa för de miljontals människor som är beroende av dem för sin överlevnad.  

Fiske i balans är vitalt för att garantera matsäkerheten för kustsamhällen världen över. Befolkningen runt den Indiska oceanen utgör 30% av världens befolkning och havet förser tre miljarder människor med deras viktigaste proteinkälla. [2] Greenpeace undersökning i den Indiska oceanen visar: 

  • storskaliga driftnät i bruk, så kallade “dösdsväggar”, trots att dessa förbjöds av FN för 30 år sedan, används fortfarande i stor utsträckning, vilket leder till en kraftig minskning av det marina livet i regionen. Hajpopulationen har minskat med nästan 85% under de senaste 50 åren. Vi har sett användandet av drivnät – där sju båtar formade två gigantiska väggar av nät för att omringa både fiskar och andra djur. Här dokumenterades  bifångster av hotade arter, så som djävulsrockan. 
  • ett snabbt växande fiske av bläckfisk, där över 100 fartyg härjar fritt i området, utan internationella regleringar.
  • svaga institutioner och brist på politisk handling har lett till grovt misskötande av fiskeindustrin – senast genom den internationella Tonfiskkommissionens sammanträde, där trycket från europeisk industri resulterade i ett misslyckande för att tackla överfisket.

Greenpeace rapport avslöjar också hur destruktiva fiskemetoder, i synnerhet olika typer av lockbeten i industriell skala används av europeiskt ägda flottor, förändrar livsmiljöerna i västra Indiska oceanen i ett aldrig tidigare skådat omfång, där ungefär en tredjedel av den bedömda fiskpopulationen är överfiskad. Indiska oceanen står för cirka 21% av världens tonfiskfångst, vilket gör den till den näst största regionen för tonfiskfiske. [3]  

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer har misslyckats med att agera beslutsamt för att skydda marint liv och tillåter istället en handfull regeringar som stöder industriella intressen att utnyttja våra havsresurser.

“Världens ledare har en unik chans att vända ödet för våra öppna hav genom att komma överens om ett starkt globalt havsavtal i FN i år. Avtalet kan bidra med verktyg för att vrida tillbaka klockan för våra hav – och återuppliva marina ekosystem, skydda ovärdeliga arter och säkerställa livet för kustsamhällen många generationer framåt.” 

Foto & video tillgängligt här.

Fotnoter:

[1] Rapporten High Stakes: The environmental and social impacts of destructive fishing on the high seas of the Indian Ocean laddas ner här.

[2] FAO (2014). High Level Panel of Experts on World Food Security. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition

[3] 18 ISSF (2020). Status of the World Fisheries for Tuna: November 2020. In ISSF Technical Report 2020-16.  

[4] Will McCallum är kampanjledare för Havsfrågor för Greenpeace UK