Oljejätten vill förbjuda protester mot oljeriggsdumpning i Nordsjön

Greenpeace activists from the Netherlands, Germany and Denmark boarded two oil platforms in Shell’s Brent field today in a peaceful protest against plans by the company to leave parts of old oil structures with 11,000 tons of oil in the North Sea. Climbers, supported by the Greenpeace ship Rainbow Warrior, scaled Brent Alpha and Bravo and hung banners saying, ‘Shell, clean up your mess!’ and ‘Stop Ocean Pollution’.

Amsterdam, Nederländerna – Shell går till skotsk domstol för att förbjuda protester i närheten av deras plattformar i oljefältet Brent i Nordsjön.

– Det är absurt att Shell försöker begränsa vår grundläggande mänskliga rättighet till fredlig protest. I en tid där miljontals människor över hela världen fyller gator och torg för att kräva att fossila bränslen lämnas kvar i marken, visar detta plumpa försök från ett av världens största fossilföretag bara att rörelsen för att skydda planeten är starkare än någonsin. Shell kan försöka tysta oss men det gör bara våra röster högre, säger Dima Litvinov, talesperson för Greenpeace Norden.

Domstolsföreläggandet mot Greenpeace kommer efter en fredlig protest till havs i mitten av oktober i år. Klättrare från Greenpeace tog sig då upp på oljeriggen Brent Alpha och Brent Bravo och hängde banderoller som sa: “Shell, städa upp er skit!” och “Stoppa havsföroreningar”. Protesten var riktad mot Shells planer på att lämna kvar delar av fyra gamla oljeriggar i Nordsjön. Tre av dessa riggar innehåller över 11.000 ton olja, som så småningom kommer att hamna i havet.

På torsdag 28 november kommer Greenpeace International och Greenpeace Nederländerna försvara rätten att protestera i skotsk domstol.

Ett förbud mot att dumpa plattformar i nordöstra Atlanten beslutades redan 1998 av samtliga medlemmar i OSPAR-kommissionen, bland annat Sverige. Men Shell har nu begärt ett undantag från den brittiska regeringen från det beslutet. Ett undantag som skulle kunna sätta ett prejudikat och leda till massdumpningar av hundratals oljeriggar i Atlanten.

Före protesten till havs planerade Storbritannien att godkänna Shells planer i slutet av oktober. Men på grund av uppmärksamheten och påtryckningar från Tyskland, Nederländerna, Belgien, Sverige och EU, beslutade Storbritannien att diskutera denna fråga ytterligare innan de fattar ett slutgiltigt beslut.

Foto och video för press finns här

Kontakt:
Dima Litvinov
Talesperson havsfrågor
070 657 65 86
[email protected]