Greenpeace kommer att överklaga regeringens undantagslag för Cementa till högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Greenpeace bryter regeringens agerande mot grundlagen.

– Regeringens hantering av Cementa strider mot grundlagen och grunderna för vår demokrati. Regeringen ger industrin möjlighet att strunta i domstolar och fortsätta med klimat- och miljöskadlig verksamhet utan att följa våra lagar och regler, säger Markus Mattisson, kommunikationsansvarig på Greenpeace Sverige

Cementas fabrik på Gotland. © Greenpeace / John Cunningham

Cementa fick ett tidsbegränsat tillstånd för sin verksamhet i Slite, på Gotland för tio år sedan. Tillståndet löper ut den 31 oktober 2021. Cementa har under flera år varnats av expertmyndigheterna att de behövde ändra i sin ansökan för ett nytt tillstånd, men det gjorde de inte och Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte ge Cementa förlängt tillstånd eftersom bolagets miljökonsekvensbeskrivning, enligt domstolen var ”behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande”. Resning i Högsta Domstolen medgavs inte. 

Regeringen har nu valt att specialförfatta ett undantag till rådande miljölagstiftning där man kringgår domstolens beslut för att kunna förlänga Cementas tillstånd. Regeringens handlande har kritiserats av lagrådet eftersom “regeringens förslag kan skada tilltron till det svenska rättssystemet eftersom det kan ses som en väg att korrigera ett domstolsutslag i ett enskilt fall.”

– Att våra miljölagar gäller för alla, stora som små, är avgörande för att vi ska kunna hantera våra miljö- och klimatrelaterade kriser men regeringen monterar ner en av våra viktigaste lagar: miljöbalken och kringgår regeringsformen för att kunna skapa en gräddfil åt Cementa. Lagar ska gälla alla och inte skapas eller förändras till fördel för enskilda företag. Så får det inte gå till i en demokrati, säger Markus Mattisson

Lagrådet kritiserade också att beredningskravet inte är uppfyllt och pekar på att remissinstanserna hade väldigt kort tid på sig att agera i frågan.

–  Regeringen har gett myndigheter, folkrörelser, experter, riksdag och lagråd för lite tid att kunna ta fram och granska oberoende fakta. Demokratin har helt satts på undantag. Beslutet riskerar att skapa en situation där mäktiga företag lär sig att de inte behöver följa våra miljölagar, säger Markus Mattisson

Kontakt:

Markus Mattisson, kommunikationsansvarig, Greenpeace
070 397 66 72