Med mindre än en månad kvar till den avgörande klimatkonferensen i Glasgow, COP 26, lanserar nu över 20 europeiska organisationer en kampanj för att förbjuda all fossil reklam och sponsring inom EU.

Kampanjen centreras kring ett Europeiskt medborgarinitiativ, “Ban Fossil Fuel Advertising and Sponsorships”, som innebär att EU-kommissionen måste ta ställning till att lagstifta om ett förbud om en miljon medborgare inom EU stödjer det. 

Ingen Fossilreklam Tack
Men gärna samhällsansvar

Det föreslagna förbudet skulle göra det omöjligt för företag som säljer fossila bränslen, fordon eller transporttjänster som drivs med fossila bränslen, exempelvis flygresor, från att göra reklam eller ingå sponsoravtal inom EU.

– Att förbjuda fossilreklam är ett nödvändigt svar på den enorma skada förbränningen av fossila bränslen orsakar klimatet, miljön och människors hälsa. Ett fossilreklamförbud liknar väldigt mycket de reklamförbud vi redan har för andra skadliga produkter som till exempel tobak. Det är absurt att vi fortsätter att tillåta reklam från företag som vill fortsätta förbränningen av fossila bränslen, normalisera dess användning och fördröja åtgärder för att hindra klimatkrisen. Vi förväntar oss därför att stödet för ett fossilreklamförbud kommer att växa snabbt, säger Gustav Martner, talesperson i reklam- och marknadsrättsfrågor på Greenpeace.

Amsterdam har redan fattat ett beslut om förbud mot reklam för dieselbilar och lågprisflyg i stadens tunnelbana. Diskussioner om förbud mot fossil reklam pågår också i Haag och i flera städer i Storbritannien. Även i Frankrike processas ett lagförslag på ett förbud mot reklam för fossila bränslen. Flera liknande förslag är också aktuella i Sverige.

– Det behövs ett beslut på EU-nivå som förbjuder fossil reklam. För att snabbt komma dit behöver städer runtom i Europa gå före och skona sina medborgare från fossil reklam. I höst ligger sådana förslag på bordet i både Stockholm och Göteborg, och vi förväntar oss nu att de tar stafettpinnen och blir internationella föregångare genom att inom kort förbjuda fossil reklam, säger Anna Jonsson, New Weather Institute Sverige

Ett argument som tidvis lyfts mot att förbjuda fossil reklam är yttrandefriheten. Reklam är dock tydligt separerat från yttrandefriheten inom svensk och internationell lagstiftning, just på grund av att den med mycket pengar och ett kommersiellt syfte genom reklam kan ta över och snedvrida det demokratiska samtalet. Det gällande totalförbudet för tobaksbolag att göra någon form av reklam eller ingå sponsoravtal visar att det är fullt möjligt att införa dessa typer av begränsningar för sådant som skadar våra samhällen och människors hälsa.

– Samtidigt som vi har ett akut behov av att snabbt fasa ut all användning av fossila bränslen ser vi också att mängden vilseledande reklam kring miljö och klimat ökar mycket snabbt. Ett fossilreklamförbud skulle lösa även detta då det inte längre skulle vara möjligt för tillverkare av fossila bränslen eller fossilfordon att vilseleda allmänheten med budskap om att dessa på något sätt skulle vara hållbara alternativ. Fossilreklamförbudet kommer även underlätta för andra nödvändiga politiska beslut som behöver ske samtidigt, som exempelvis slutdatum för försäljning av förbränningsmotorer och fossila bränslen, säger Gustav Martner.

Läs mer om kampanjen och skriv under det europeiska medborgarinitiativet för att förbjuda fossilreklam

Kontakt:
Gustav Martner, talesperson reklam- och marknadsrätt Greenpeace, 076-834 60 50
Anna Jonsson, New Weather Institute Sverige, 073-710 54 86
Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig, Greenpeace 070-271 64 37

Fakta: 

Organisationerna som står bakom det europeiska medborgarinitiativet för att förbjuda fossilreklam inom EU är:
ActionAid, Adfree Cities, Air Clim, Avaaz, Badvertising, BoMiasto.pl, Ecologistas en Acción, ClientEarth, Europe Beyond Coal, FOCSIV , Food and Water Action Europe, Friends of the Earth Europe, Fundación Renovables, Global Witness, Greenpeace, New Weather Institute Sverige, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Résistance à l’Agression Publicitaire,  Reclame, Fossielvrij, ReCommon, Stop Funding Heat, Social Tipping Point Coalitie, Zero (Associação Sistema Terrestre Sustentável)
Mer information om det europeiska medborgarinitiativet “Ban Fossil Fuel Advertising and Sponsorships” finns på www.banfossilfuelads.org. Ett europeiskt medborgarinitiativ (ECI) är en namninsamling som är officiellt erkänd av EU-kommissionen. Om ett europeiskt medborgarinitiativ når en miljon verifierade underskrifter inom den tillåtna tidsramen är EU-kommissionen legalt bunden att ta hänsyn till denna och överväga att göra initiativets krav till EU-lag.

Konsumentverkets rapport från augusti i år som visar att allt fler företag väljer att använda miljöargument i sin marknadsföring jämfört med för sex år sedan då samma undersökning senast gjordes.

Greenpeace går samman med över 20 andra europeiska organisationer för att få till ett fossilreklamförbud
Fossilreklam, nej tack!

Använd din rätt att tillsammans med 1 miljon andra EU-medborgare skriva på detta European Citizen Initiative för att stoppa reklam för onödiga flygresor, törstiga bensinbilar…

Engagera dig ×