Banker och pensionsfonder som är representerade på Världsekonomiskt Forum i Davos, Schweiz, har investeringar i fossilbolag till ett sammanlagt värde av 14 000 miljarder kronor. Det visar den nya rapporten “It’s the finance sector stupid” från Greenpeace International

Klimataktivister marcherar mot Davos

Greenpeace har undersökt vilka av de banker, pensionsfonder och försäkringsbolag som finns på plats i Davos men som inte lever upp till Världsekonomiskt Forums mål att “förbättra läget i världen”. Rapporten och webbplatsen www.worldeconomicfailure.com visar hur lobbyister och PR-firmor anlitas av finansättar och fossilbolag för att driva en agenda som går stick i stäv med Parisavtalet.

– Bankerna, försäkringsbolagen och pensionsfonderna här i Davos är ansvariga för klimatkrisen. Trots varningar att både ekonomin och miljön är i fara fortsätter de stärka fossilindustrin och driver därmed på mot en ny global finanskris. Den här pengaeliten är rent ut sagt hycklare. De säger att de vill rädda planeten men det de gör är att döda den för kortsiktig vinst, säger Jennifer Morgan, internationell generalsekreterare för Greenpeace.

24 av de banker som är på plats i Davos har finansierat fossilindustrin med sammanlagt 14 000 miljarder kronor sedan Parisavtalet trädde i kraft. Det är lika mycket som världens 3.8 miljarder fattigaste hade tillsammans 2018. Av dessa 24 banker står tio stycken för tio tusen miljarder: JP Morgan Chase, Citi, Bank of America, RBC Royal Bank, Barclays, MUFG, TD Bank, Scotiabank, Mizuho och Morgan Stanley. Tio tusen miljarder skulle kunna finansiera 640 GW solenergi, mer än dagens sammanlagda kapacitet.

Flera pensionsfonder som investerar miljarder i fossilindustrin i bland andra jättarna Shell, Chevron och Exxon samt i flera fossilbanker som JP Morgan Chase och Bank of America finns också på plats i Davos. En granskning som Greenpeace Sverige släppte i höstas visar också att de svenska allmänna pensionsfonderna, AP 1-4 har 16 miljarder kronor investerade i världens största kol, olje- och gasbolag. Det är fyra miljarder mer än Sveriges samlade budget för miljö och klimat.

– Det är på finansdepartementet som några av de viktigaste klimatbesluten fattas. Så länge banker, försäkringbolag och pensionsfonder pumpar in miljarder i fossil industri kommer krisen att förvärras och risk fortsätta byggas upp i finanssystemet. Ansvariga politiker och myndigheter måste förändra spelreglerna så att ekonomin och finanssystemet håller sig inom planetens gränser.  Ekologisk kollaps innebär ekonomisk kollaps och det går oroväckande fort i fel riktning, säger Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige.

Fotnötter

Greenpeace rapport “It’s the Finance Sector, Stupid” kan laddas ner via www.worldeconomicfailure.com där du också hittar interaktiva “alternativa” visitkort från deltagare vid Världsekonomiskt Forum i Davos 2020.

Kontakt:

Markus Mattisson
Kommunikationsansvarig, Greenpeace
[email protected]
070 397 66 72