Engagera dig

Forskare som undersökt kolonier av hakremspingviner i Antarktis har nu kunnat dokumentera drastiska minskningar vid flertalet av dessa. En del kolonier har minskat med hela 77 procent sedan de senast räknades för 50 år sedan. 

Hakremspingviner i Antarktis. © Christian Åslund / Greenpeace

– Sådana här betydande nedgångar tyder på att ekosystemet i Södra ishavet förändrats i grunden de senaste 50 åren, och att dessa förändringar får effekter långt upp i näringskedjan. Även om flera samverkande faktorer kan spela en roll i minskningen av hakremspingviner, så pekar allt på att klimatförändringar är orsaken bakom, säger Dr Heather J. Lynch, professor i ekologi och evolution vid Stony Brook University, och forskningsledare på expeditionen.

Det oberoende forskningsteam som arbetar ombord på Greenpeace pågående expedition i Antarktis fann minskningar i samtliga kolonier som undersöktes på Elefantön, norr om den Antarktiska halvön. Antalet hakremspingviner på Elefantön har totalt minskat med nästan 60 procent sedan 1971, 52 786 häckande par jämfört med omkring 122 500 par. 

En värld med färre pingviner är en sorgligare värld. När djurlivet behöver kämpa för sin överlevnad på detta sätt blir det tydligt att vi behöver fler skyddade områden som är fria från all skadlig mänsklig påverkan, inte bara här i Antarktis utan över alla världens hav. Just nu finns det en unik möjlighet att göra det genom att få till ett nytt starkt globalt havsavtal i FN. Ett avtal som kan bana väg för att minst 30% av våra världshav skyddas från mänsklig aktivitet. Där har även Sverige och vår utrikesminister Ann Linde ett stort ansvar, säger Frida Bengtsson, som leder Greenpeace internationella expedition till Antarktis.  

Greenpeaceaktivister i Sverige har sedan i höstas demonstrerat varje onsdag utanför Utrikesdepartementet i Stockholm för att få utrikesminister Ann Linde att prioritera frågan och ändra Sverige att nuvarande hållning till att aktivt börja stödja ett starkt havsavtal inom FN.

I samband med forskarnas inventering av pingvinerna i Antarktis har aktivister från Greenpeace placerat ut “försvinnande” pingviner i form av isskulpturer runt om i världens huvudstäder tillsammans med ett krav om att världens ledare skyddar livet i havet genom anta ett nytt starkt havsavtal i de pågående FN-förhandlingarna

Foto och video:
Från pingvinforskningen
Från de “försvinnande” ispingvinerna

Tillägg:
Greenpeace fartyg Esperanza and Arctic Sunrise är i Antarktis för den avslutande delen av en ett år lång skeppsexpedition. Se en karta över expeditionens rutt här

Expeditionen dokumenterar hot mot världshaven och är en del av Greenpeace arbete för ett starkt globalt havsavtal som kan lägga grunden för att kunna skydda 30 procent av världens hav till 2030. 

Sveriges regering tillkännagav nyligen att de stödjer idén om att 30 procent av haven bör skyddas till 2030. För att detta skydd, som till stor del behöver skapas på internationellt vatten, ska vara möjligt i praktiken krävs ett starkt globalt havsavtal som ger ett nytt organ inom FN med mandat att etablera dessa skyddade havsområden. Sverige har hittills inte velat stödja skapandet av detta nödvändiga FN organ inom förhandlingarna.  Läs mer om Sveriges agerande kring havsavtalet här.

För intervjuer med personer på plats i Antarktis kontakta:
Ludvig Tillman, kommunikatör
070 271 64 37
[email protected]