Vill du göra mer?
Engagera dig ×

Kommentarer från Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace

– Att klimattoppmötet skjuts upp är såklart förståelig under rådande omständigheter, men det betyder inte att länder kan skjuta upp det globala klimatarbetet. De som undertecknat Parisavtalet har förbundit sig att presentera uppdaterade klimatplaner under 2020, oberoende av om COP26 sker under året eller ej.

– Det är nu framförallt viktigt att Sverige, verkar för att EU sätter ett ambitiöst mål för utsläppsminskningar till 2030, i linje med forskarnas rekommendationer för att nå 1,5-gradersmålet. Regeringar världen över visar genom sitt agerande i coronakrisen att det går att sätta människor först och följa vetenskapliga rekommendationer, det bör de göra också när det gäller klimatet.

– De ekonomiska stimulanspaket som nu tas fram till följd av coronakrisen måste styras bort från fossilekonomin och komma med villkor om att bidra till klimatomställningen och ett långsiktigt hållbart samhälle. Enbart genom att adressera kriserna parallellt kan vi skapa hållbara jobb, ett stabilt och tryggt välfärdssamhälle och hopp om en framtid för kommande generationer. Det är ett tillfälle vi inte har råd att missa.

Kontaktperson
Fanny Jönsson, kommunikationsansvarig
[email protected]
0702833036

Pressbild på Isadora Wronski finns här.

Greenpeace har en namninsamling som kräver klimatomställning i stimulanspaketen. Skriv under du med!