Skriv under! När vi skattebetalare står för stimulanspaketen är vårt villkor att pengarna går till företagens och samhällets omställning för att nå klimat- och hållbarhetsmål.

Engagera dig

Med anledning av att regeringen idag presenterade vårändringsbudgeten följer här Greenpeace kommentarer.

– Satsningar på sysselsättning och utbildning som direkt gynnar människor är välkomna. Det är viktigt att de åtgärder som vidtas i den här situationen sätter människor först, det innebär också att vi måste styra mot ett fossilfritt och resilient samhälle som lägger grunden för en långsiktigt hållbar välfärd och här förväntar vi oss fler initiativ, säger Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige

Regeringen skriver att “Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Sverige ska fortsätta ta en ledande roll både nationellt och internationellt för att genomföra Parisavtalet och Agenda 2030.”

– Det kommer att krävas att massiva åtgärder för att kickstarta samhällsomställningen i linje med vad experter och forskare kräver. Miljö- och klimatarbetet måste integreras i arbetet med att få ekonomin på fötter igen. Det är inte bara nödvändigt, det är också gynnsamt. Omställningsåtgärder tryggar människors möjlighet till långsiktig sysselsättning och skapar en stabil och hållbar välfärd, säger Isadora Wronski

Den 8 april kom Finlands regering överens om utökad budget för en återhämtning som ska bygga ett mer hållbart samhälle som hanterar kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden. Finlands regering har satt mål om koldioxidneutralitet, utfasning av fossila bränslen och en kolfri, cirkulär ekonomi som hörnstenar för Finlands stöd- och stimulansfond för den coronadrabbade ekonomin.

– Vårt grannland, Finland, har satt mycket ambitiösa mål och tydliga skrivelser när de presenterade sin ändringsbudget och de insatser de ser för sig för samhällssåterhämtningen. Sverige bör slå fast ambitiösa miljö- och klimatprinciper för stimulansåtgärderna till följd av coronakrisen. Vi står inför en tid av många stora statsinvesteringar där regeringen har en unik möjlighet att ta till välfärdsbyggande åtgärder för att adresserar flera av de kriser samhället befinner sig i. Regeringen måste styra bort från den riskfyllda fossilekonomin och rusta människor och samhälle för framtiden, säger Isadora Wronski

På torsdagen den 9 april skickade Greenpeace Sverige följande skrivelse till Finansdepartementet och Miljödepartementet, innehållande principer som bör ligga till grund för hur kommande stimulanspaket utarbetas:

https://storage.googleapis.com/planet4-sweden-stateless/2020/04/e8bbc4c2-kickstarta-samhällsomställningen-greenpeace.pdf

Kontakperson

Markus Mattisson
Kommunikationsansvarig, Greenpeace
070-397 66 72
[email protected]