Halv nio på morgonen tog sig greenpeaceaktivister in på Tredje AP-fondens kontor i centrala Stockholm. De låste sedan in sig i ett av mötesrummen och är nu i full färd med att hänga upp tavlor för att påminna AP-fonderna om att de, som statlig myndighet, måste leva upp till de lagar och mål som Sveriges riksdag beslutat om. Greenpeace anser att första till fjärde AP-fonderna, genom sina miljardinnehav i kol, olja och gas, går emot Parisavtalet, Generationsmålet, klimatlagen och grundlagen.

Samtidigt som greenpeaceaktivisterna hänger tavlor inne hos tredje AP-fonden så har en annan grupp aktivister tagit sig upp på taket hos samma fond och firat ner en banderoll med texten “Lyd lagen, flytta pengarna”. Det som åsyftas är att AP-fonderna, genom miljardinvesteringar i kol, olja och gas, går emot regeringsformen, en av våra grundlagar, som också utgör basen för AP-fondernas ramverk, där det uttryckligen står att: ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

– Miljardinvesteringar i kol, olja och gas är inte att främja en hållbar utveckling. Det är att förvärra situationen. Det är mycket anmärkningsvärt att statliga myndigheter, alltså det allmänna, gör denna typ av affärer och att våra lagstiftare inte sätter stopp för detta. Därför är vi här idag, för att påminna Första till Fjärde AP-fonderna om vilka lagar de har att förhålla sig till, säger Frode Pleym, chef för Greenpeace Sverige.

Första till Fjärde AP-fonderna, som alla som arbetar i Sverige bidrar till, investerar miljarder av svenskarnas besparingar i nära hälften av de bolag som förstör vårt klimat allra mest. Greenpeace menar att dessa investeringar går stick i stäv med Parisavtalet som specifikt påvisar att finansiella flöden måste göras förenliga med arbetet för att minska utsläpp av växthusgaser. Greenpeace menar också att investeringarna går emot det så kallade generationsmålet som är det övergripande miljömålet, som i riksdagens definition lyder: “Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

– Flödet av pengar in i bolag vars kärnverksamhet ligger i utvinning av fossila bränslen, något av det som förstör vårt klimat allra mest, måste stoppas omedelbart. Det har världens regeringar slagit fast i och med Parsiavtalet som Sverige undertecknat. Då är det orimligt att statliga myndigheter fortsätter att pumpa in pengar i kol, olja och gas, säger Frode Pleym.

Greenpeace Sverige meddelade den 25 april att organisationen slutar betala in den del av arbetsgivaravgiften som går till AP-fonderna. Detta som en protest mot fondernas investeringar i kol, olja och gas. Under hösten 2017 avslöjade Greenpeace i rapporten “Staten, olja och kapitalet” att AP-fonderna hade ett 13 miljarder stort innehav i nära hälften av de hundra bolag vars verksamhet står för de största koldioxidavtrycken i världen.

– AP-fonderna måste flytta pengarna från dessa klimatskurkar. Det är något de kan göra och det är deras ansvar att göra det skyndsamt. Tar de inte detta ansvar så måste deras uppdragsgivare, alltså våra folkvalada riksdagspolitiker se till att de gör det, avslutar Frode Pleym.

Talespersoner från Greenpeace följer händelserna på plasts vid Centralstationen i Stockholm. För mer information och intervjuer med talespersoner och aktivister, ring

Markus Mattisson, kommunikationsansvarig Greenpeace
070 397 66 72

Daniel Bengtsson, kommunikationschef Greenpeace
070 300 95 10

Du kan också följa händelseutvecklingen på Facebook

Bilder från händelsen läggs kontinuerligt upp här

Vill ni nå Tredje AP-fonden så nås deras kommunikationschef Lil Larås Lindgren på 0709 517 223

Din pension bidrar till klimatförändringar

Är det inte ironiskt att de pengar som ska gå till att säkra din framtid samtidigt förstör den? Kräv att svenska staten slutar investera våra pensionspengar i fossila bränslen!

Engagera dig