Som ett led i det så kallade bränslebytet där fossila bränslen ska fasas ut till förmån för biobränslen ska regeringen nu lägga fram ett förslag om att även flyget ska tanka med bland annat skog.

– Det här flyger inte. Det är kreativ bokföring med syfte att hålla den ohållbara bränsleindustrin och flyget under armarna i en tid där det krävs verklig omställning för att minska utsläppen här och nu från våra transporter, säger Isadora Wronski, sverigechef på Greenpeace

Sveriges utsläpp av koldioxid från förbränningen av skog och annan biomassa ökar. Sedan 1990 har de ökat så pass mycket att de ätit upp minskningarna av Sveriges territoriella fossila utsläpp. Dessa utsläpp räknas dock inte in när siffrorna redovisas då man räknar med att växtligheten återbinder utsläppen. 

– Tidshorisonten som krävs för att kunna betrakta utsläppen från biobränslen som klimatneutrala är alldeles för avlägsen för att de ska hjälpa oss att klara Parisavtalets 1,5-gradersmål och begränsa de allra värsta effekterna av ett förändrat klimat, säger Isadora Wronski.

Istället för att säkerställa att flyget endast används när inga andra alternativ finns och att onödigt flygande försvinner vill regeringen, som så kallad klimatåtgärd, öka den biogena förbränningen genom storskaliga satsningar och subventioner till bioenergi, bland annat genom reduktionsplikten där mer och mer biobränsle ska blandas in i de fossila bränslena.

–  Reduktionsplikten innebär ett alibi både för skogsindustrin och oljebolagen att fortsätta sin rovdrift på planeten och utsläppsminskningarna lyser därmed med sin frånvaro, avslutar Isadora Wronski.


Kontakt:

Isadora Wronski

Sverigechef
+46 (0)70 301 25 34