Greenpeace activists raise a banner reading “NOT FOR SALE” against the iconic giant globe at the centre of the COP26 conference hall in Glasgow, as talks enter their final hours.

Glasgow, 13 november 2021 – Som reaktion på avslutandet av COP26 i Glasgow.
Greenpeace Internationals generalsekreterare Jennifer Morgan:

”Det är svagt och 1,5C-målet lever precis, men avtalet skickar åtminstone en viktig signal har om att kolets tid är över. Och det spelar roll. 

”Även om avtalet fastställer behovet av enorma utsläppsminskningar under detta årtionde, har dessa åtaganden skjutits till nästa år.

”Glasgow var tänkt att leverera på att tydligt minska gapet till 1,5 graderssmålet och det hände inte, men 2022 måste länderna komma tillbaka med ännu starkare mål.”

”Den enda anledningen till att vi fick vad vi gjorde är att unga människor, urfolksledare, aktivister och länder i frontlinjen för klimatkrisen tvingade fram motvilliga eftergifter. Utan dem skulle dessa klimatförhandlingar ha floppat totalt. Vårt en gång stabila klimat håller nu på att brytas ner runt omkring oss, man ser det varje dag i skogsbränder, orkaner, torka och smältande isar. Tiden är nästan ute, och vi måste omedelbart skapa det tryck på våra politiker som äntligen ska avsluta tidsåldern av fossila bränslen.” 

”COP26 såg framsteg när det gäller anpassning, där de utvecklade länderna äntligen började möta utvecklingsländernas krav på finansiering och resurser för att klara av stigande temperaturer.

”Det fanns ett erkännande om att utsatta länder lider verkliga förluster och skador av klimatkrisen nu, men det som utlovades var inte i närheten av vad som behövs på plats. Denna fråga måste stå högst upp på agendan för utvecklade länder när COP hålls i Egypten nästa år. ”

”Texten om kolkraft och fossila bränslen kommer nu komma med i överenskommelsen, för första gången någonsin i klimatförhandlingarna. Det är en svag kompromiss men ändå ett genombrott.”

”Kravet på utsläppsminskningar på 45 procent i slutet av detta decennium är i linje med vad vi behöver göra för att hålla oss under 1,5 grader C och ger vetenskapen plats i överenskommelsen. Men det måste också genomföras. 

”Bedrägeriet med klimatkompensering fick ett uppsving i Glasgow med skapandet av nya kryphål, vilket äventyrar naturen och själva 1,5C-målet. FN:s generalsekreterare tillkännagav att en grupp experter nu kommer att göra en viktig granskning av marknaden för klimatkompensation, men mycket arbete återstår fortfarande för att stoppa greenwashing, fusk och kryphål som ger stora utsläppare och företag ett frikort att fortsätta förorena vår planet.”