Efter att ha stoppat transporten av råolja in till Preems raffinaderi under 62 timmar avslutas nu blockaden av Preemraff men protesterna mot Preems expansionsplaner fortsätter. Beslutet om Preemraffs expansion ligger ytterst på regeringens bord, men redan på onsdag har kommunfullmäktige i Lysekil en möjlighet att lägga sitt veto mot utbyggnaden.

Aktivister från Greenpeace Nordic blockerar kranarna i Preemraffs råoljehamn.  © Johanna Hanno / Greenpeace

– Efter flera veckor av massiva protester runt om i landet mot Preems expansionsplaner och 62 timmars blockad av Preemraff i Lysekil lämnar vi nu över till Stefan Löfven. Vi är mitt inne i en brinnande klimatkris, vår statsminister måste säkra vår långsiktiga välfärd och välja Paris framför Preem, säger Isadora Wronski, sverigechef på Greenpeace

Greenpeace fartyg Rainbow Warrior lade sig för ankar i inloppet till Preemraffs oljehamn utanför Lysekil klockan 19.30, torsdagen den 10 september. Sedan dess har ingen råoljetanker tagit sig in till raffinaderiet. På grund av förändrade väderförhållanden flyttade sig Rainbow Warrior till en ankarplats vid sidan av farleden under lördagen.

Tidigt på morgonen, söndag den 13 september gick oljetankfartyget Grena Knutsen in mot Preemraffs oljehamn. Under tiden tog sig sex aktivister från Greenpeace Norden upp på oljehamnens avlastningskranar vilket därmed hindrade fartyget från att lasta av oljan. 

Aktivisterna togs ner av polis vid 10-tiden på söndagsförmiddagen vilket innebär att Greenpeace stoppade tillförseln av råolja till Preem under 62 timmar.

– Greenpeace kampanj för att stoppa Preemraff fortsätter. En utbyggnad av Preems oljeraffinaderi skulle innebära enorma utsläppsökningar, en osäker framtid för Lysekil och förhindra Sverige från att uppnå våra klimat- och miljömål samt våra åtaganden under Parisavtalet. Preems ansökan om att få satsa 15 miljarder på fortsatt fossilproduktion är totalt verklighetsfrånvänd, säger Isadora Wronski.

Rainbow Warrior kommer att ligga kvar för ankar utanför Brofjorden under natten och sedan segla vidare till Tyskland för besättningsbyte.


Övrigt:

Foto och videomaterial publiceras här.

Tidigare pressmeddelanden om Rainbow Warriors fredliga blockad vid Preemraff 123 och 4.

En mediabriefing med fakta om Preems planerade expansion finns här.

Aktionen följer på den bredare miljörörelsen och Nätverket Stoppa Preemraffs ”aktionsveckor” mot Preems planer att expandera oljeraffinaderi i Lysekil. Rainbow Warrior deltog även i den 5:e september i klimatmanifestationen “Segla för Klimatet”.

Greenpeace uppmärksammade i våras att Preems reklam innehöll omfattande Greenwashing som bröt flera marknadsföringslagar och lämnade därför in ett klagomål till Konsumentverket som har öppnat ett tillsynsärende mot Preem.

Kontakt:

Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig
070-271 64 37

Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige
070-301 25 34

Markus Mattisson, kommunikationsansvarig (ombord på Rainbow Warrior)
070-397 66 72