Greenpeace stoppade idag tillsammans med en fyrtiotal aktivister från sju länder tillförseln av avverkad värdefull skog till Östrand pappersmassafabrik genom att blockera lastbilsingången med en container, blockera rälsen samt andra ingångar med aktivister.

– Vi accepterar inte att värdefull skog går förlorad. Att se hur skogsbolagen expanderar in i den sista riktiga skogen kräver handling. SCA måste dra tillbaka sina avverkningsanmälningar av värdefull skog i värdetrakter, säger Lina Burnelius ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace Sverige.

SCA avverkar i områden som Naturvårdsverket pekat ut som skogar med ”särskilt höga ekologiska bevarandevärden”. Greenpeace kräver ett stopp för avverkning i dessa områden. En tredjedel av SCA:s råmaterial säljs till svenska Essity, som fram till nyligen var en del av SCA. Greenpeace aktion är en signal också till just Essity.

– Världens näst största mjukpapperstillverkare, svenska Essity, har ett ansvar att inte driva på avverkning av värdefull skog. De måste sluta handla med bolag som avverkar ekologiskt värdefull skog i värdetrakter.

Aktivist vid SCAs massafabrik

Greenpeace kräver att Essity städar upp i sin leverantörskedja och säkerställer att ingen av deras leverantörer avverkar skyddsvärda områden i den boreala skogen runtom på det norra halvklotet. I Sverige omfattar kravet ett omedelbart stopp för avverkning i så kallade värdetrakter, områden som enligt Naturvårdsverket har särskilt höga ekologiska bevarandevärden.

– Vi kan inte bevaka hela skogen, men idag säkerställer vi att värdefulla skogar som avverkas och kommer hit inte blir toalettpapper. Vi skickar samtidigt en tydlig signal till Essity som köper råvara från den här anläggningen: vi är många som står upp för att skydda värdefull skog. Därför genomför vi idag den här fredliga aktionen. 

Värdetrakterna i Sverige utgör inte mer än ca 20 procent av skogslandskapet, vilket medger ansvarsfull avverkning i resterande 80 procent. Forskning på området säger att 20 procent av skogarna behöver skydd om vi ska bevara livet i skogarna. FN-konventionen om biologisk mångfald kräver skydd av 17 procent av naturen.

Aktionen idag är en del av Greenpeace Internationals globala kampanj, där över 200 000 redan skrivit under vår namninsamling för att skydda det norra skogsbältet. Greenpeace krav framfördes tillsammans med överlämnandet av en rapport till Essity 27 september vilket renderade stor internationell uppmärksamhet.

Bilder och filmer från aktionen laddas upp kontinuerligt här

Greenpeace-rapporten ” Wiping away the boreal”

Kontakt
Lina Burnelius
Ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace Sverige
0722144360

Presskontakt
Mathias Leveborn
0702833036
[email protected]

Ludvig Tillman
0702716437
[email protected]

Daniel Bengtsson
0703009510
[email protected]