Sjöfartsverket har beslutat att stänga farleden in till Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Rainbow Warrior har nu befunnit sig i Brofjorden och blockerat all trafik till och från raffinaderiet i över 23 timmar. De åtta tankfartyg som blockeras av Rainbow Warrior är nu också stoppade av svenska myndigheter. Greenpeace har trots myndigheternas besked beslutat att stanna och fortsätta den fredliga protesten.

 – Vetenskapen är tydlig, vi befinner oss mitt i en klimatkris och världen brinner omkring oss. Det finns inte plats för någon mer fossil industri. Vi stannar i Brofjorden och fortsätter blockaden av Preemraff tills dess att Stefan Löfven meddelar att han prioriterar Parisavtalet före oljeindustrins särintressen och stoppar expansionen av Preemraff, säger Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige.  

Rainbow Warrior har befunnit sig i Brofjorden sedan 19.30 igår och blockerat all tankertrafik till och från Preems raffinaderi. Det är nu upp till svenska regeringen och Stefan Löfven att bestämma om Preem ska få tillstånd att expandera sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Om den svenska regeringen skulle tillåta Preem att expandera raffinaderiet skulle det öka koldioxidutsläppen med en miljon ton per år och göra oljeraffinaderiet till Sveriges enskilt största utsläppskälla. 

Övrigt:

Foto och videomaterial finns här.

Läs tidigare pressmeddelanden från den fredliga aktionen här och här.

En mediabriefing med fakta om Preems planerade expansion finns här.

Aktionen följer på den bredare miljörörelsen och Nätverket Stoppa Preemraffs ”aktionsveckor” mot Preems planer att expandera oljeraffinaderi i Lysekil. Rainbow Warrior deltog även i den 5:e september i klimatmanifestationen “Segla för Klimatet”.

Greenpeace uppmärksammade i våras att Preems reklam innehöll omfattande Greenwashing som bröt flera marknadsföringslagar och lämnade därför in ett klagomål till Konsumentverket som har öppnat ett tillsynsärende mot Preem.

Kontakt:

Isadora Wronski, Chef för Greenpeace i Sverige
070-301 25 34

Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig
070-271 64 37

Gustav Martner, Kreativ Chef för Greenpeace i Norden (ombord på Rainbow Warrior)
076-834 60 50