Mongstad, Norge – Greenpeace Nordens blockad av ett tankfartyg som transporterar förorenat oljevatten från den norska oljeindustrin till Danmark avslutades av säkerhetsskäl efter 3 dygn, när aktivisterna tog beslutet att koppla loss sin segelbåt från tankern på grund av ett åskoväder som var på väg in.

Det var på söndagskvällen som fyra aktivister från Greenpeace Norden påbörjade en aktion mot ett tankfartyg som skulle lasta och exportera förorenat spillvatten från Equinors oljeutvinning till Danmark. Aktivisterna dök ner och fäste ett antal kraftiga magneter under vattenytan för att förankra en liten segelbåt på skrovet på tankfartyget Bothnia, som Equinor använder för att transportera giftigt avfall till Danmark.

Efter att ha lyckats blockera lastningen och exporten av giftigt avfall i 3 dagar, beslöt sig aktivisterna på onsdagseftermiddagen för att avsluta protesten när dåligt väder med hårda vindar och åska närmade sig.

– Vi har tillbringat nästan 3 dagar och 3 nätter med att göra vad vi kan för att avslöja och uppmärksamma Equinors olagliga och oansvariga export av giftigt avfall. Avfallet från den norska oljeindustrin dödar havet i Danmark, och det måste få ett slut. Vi avbryter nu den här protesten av säkerhetsskäl eftersom det rullar in riktigt dåligt väder, men det betyder inte att kampen mot oljeindustrins brott mot klimat och miljö är över, säger den svenska aktivisten Hanna Boman.

Så mycket som 150 000 ton förorenat vatten tros exporteras till Danmark varje år, där det processas och sedan släpps ut i danska vatten. Men den nuvarande reningen kan inte ta bort alla giftiga och cancerframkallande kemikalier från vattnet, och lokala fiskare har rapporterat om en dramatisk minskning av fiskbestånden i områdena där avloppsvattnet släpps ut.

Ledande norska juridiska experter konstaterar också att exporten är ett brott mot Baselkonventionen, ett fördrag som reglerar export av farligt avfall.

Kontakt

Daniel Bengtsson, kommunikationschef Greenpeace Norden
[email protected]
+46 70 300 95 10